موضوعات ‌مرتبط: سیاسی انتخابات

a/48823 :کد

0

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه های گلستان اعلام شد

  شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ — ۱۴:۴۴
تعداد بازدید : ۲۴۸   
 تحلیل ایران -اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه های گلستان اعلام شد

بر اساس لیست های ستاد انتخابات استان گلستان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه های انتخابیه استان گلستان همراه با کد اعلام شد.

به گزارش تحلیل ایران، اسامی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های «گرگان و آق قلا»، «کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان» و «علی آبادکتول» و « مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش» اعلام شد.
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی چهار حوزه انتخابیه به شرح زیراعلام می شود؛
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا:
۱- محمد احمری فرزند علی اکبر مشهور به احمدی- احمر- سید میران- سید میرانی کد نامزد ۱۲۱۶
۲- فرهاد استرآبادی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۱۹
۳- محمد رضا اشرفی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۴۲
۴- عیسی امامی فرزند محمدعلی مشهور به حاج عیسی کد نامزد ۱۲۴۵
۵- عبدالغفور امان زاده فرزند الله مراد مشهور به ایشان- غفور- سیدی- امان زاده سید کد نامزد ۱۲۴۶
۶- محمدصابر ایرجی فرزند محمدرضا مشهور به صابر ایرجی- محمد ایرجی- استاد ایرجی کد نامزد ۱۲۴۸
۷- حمیدرضا بزی فرزند رحیم مشهور به بزی- دکتر بزی- سبزی- حمید بزی کد نامزد ۱۲۵۴
۸- علیرضا بولاقی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸
۹- عیسی پائین محلی فرزند حسین مشهور به حاج عیسی- عیسی حاج حسین- عیسی عرب کد نامزد ۱۲۵۹
۱۰- میثم پائین محلی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۶۱
۱۱- امیر تاجیک نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۲
۱۲- نورمحمد تربتی نژاد فرزند سلطانعلی مشهور به دکتر تربتی نژاد کد نامزد ۱۲۶۴
۱۳- محمد اسماعیل جمعه فرزند ولی اله کد نامزد ۱۲۷۲
۱۴- عاطفه حاجی محمدی تقرتپه فرزند قاسم مشهور به محمدی- حاج قاسکی- خانم حاج محمد قاسمی- ریحانه حاج بابایی کد نامزد ۱۲۷۵
۱۵- سیدهادی حسینی میقان فرزند سیدمحمدعلی مشهور به سید هادی- سید- مهندس کد نامزد ۱۲۸۲
۱۶- قربانعلی خانعلی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۸۴
۱۷- عبدالغفار رادمهر فرزند استا کد نامزد ۱۲۸۹
۱۸- سید امید رضوی فرزند سید حسن مشهور به سید آقا- آقا سید- فردوسیان کد نامزد ۱۲۹۱
۱۹- علیرضا سلیمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۶
۲۰- موسی الرضا شاکری فرزند رحمت اله مشهور به شیخ موسی کد نامزد ۱۲۹۷
۲۱- امید شربتی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۴۱۲
۲۲- علی اکبر صفدری شادلو فرزند قربان کد نامزد ۱۴۱۶
۲۳- سیدعلی طاهری فرزند سید حبیب الله کد نامزد ۱۴۱۸
۲۴- محمود عباسی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۲۴
۲۵- زهرا سادات عقیلی فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۴۲۶
۲۶- حسینعلی علی جمال فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۴۲۷
۲۷- عباس علیخانی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۸
۲۸- محمدعلی فارقی اول فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۴۵۱
۲۹- محمد قاسمی فرزند ابراهیم مشهور به دکتر قاسمی- سردار قاسمی- حاجی قاسمی کد نامزد ۱۴۵۶
۳۰- محسن قاسمی نژاد فرزند صفر مشهور به حاج محسن کد نامزد ۱۴۵۷
۳۱- علی قاضی زاده فرزند ایرج مشهور به قاضی کد نامزد ۱۴۵۸
۳۲- منصور گرکز فرزند عبدی مشهور به دکتر گرکز کد نامزد ۱۴۶۲
۳۳- پرویز ماهری فرزند گلدی محمد کد ۱۴۶۷
۳۴- خانم زهرا محمدی رستمکلاته فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۹
۳۵- خانم سیده زینب موسوی فرزند سید عسگر کد ۱۴۸۱
۳۶- آناهیتا مهشیدی فرزند قربان دردی کد نامزد ۱۴۷۶
۳۷- محمد مهیمنی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۷۹
۳۸- عیسی مومنی یانسری فرزند عبدالرزاق مشهور به بهروز کد نامزد ۱۴۶۵
۳۹ -محمد ابراهیم نعیمی طبیعی فرزند محمدقاسم مشهور به دکتر نعیمی- دکتر ابراهیم کد نامزد ۱۴۸۹
۴۰- عظیم هدایت پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۲
۴۱- نبی هزار جریبی فرزند غلامعلی مشهور به مهندس نبی- پسر شهید هزار جریبی- مهندس هزار جریبی کد نامزد ۱۴۹۴
۴۲- محمود یزدی فرزند محمدتقی مشهور به حاج محمود کد نامزد ۱۴۹۷
۴۳- خانم ام النین میرزائی فرزند نوروز
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان
۱- عبدالجلال ایری فرزند عبدالولی مشهور به مهندس- مهندس جلال کد نامزد ۱۲۱۸
۲- حمید بانسیرفرزند حاجی بابا کد نامزد ۱۲۱۹
۳- عبدالحمید پارسافر فرزند نورجان کد نامزد ۱۲۴۱
۴- رحمت اله جلالی میاندره فرزندصفرعلی مشهور به حاج رحمت کد نامزد ۱۲۴۹
۵- سیدمحمد حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۵۷
۶- جعفر حمیدزاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸
۷- محمدطاهر ربانی فرزنداسداله کد نامزد ۱۲۶۲
۸- محمد روشنی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۶۵
۹- ابوالحسن ریاحی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۶۷
۱۰- محمد سوداگر فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۱
۱۱- محمدباقر علیمی لیوانی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۲۷۹
۱۲- حاجی گلدی کر فرزند ممی مشهور به حاجی کر کد نامزد ۱۲۸۴
۱۳- علیرضا کمانگری فرزند آقا بهرام کد نامزد ۱۲۸۶
۱۴- حبیب اله مازندرانی فرزند حجت اله مشهور به مازندرانی- حاج حبیب کد نامزد ۱۲۹۱
۱۵- محمد محمدی نژاد فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۹۲
۱۶- همت مهاجرمازندرانی فرزند حسینعلی مشهور به مهاجر کد نامزد ۱۲۹۴
۱۷- رامین نورقلی پور فرزند طواق کد نامزد ۱۲۹۶
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول
۱- سروده احمدی فرزند علی اکبر مشهور به سروده کد نامزد ۱۲۱۴
۲- موسی حاجی کلائی فرزند نورمحمد مشهور به حاجی کلاته کد نامزد ۱۲۱۷
۳- علی دنکوب فرزند محمد ابراهیم مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۲۴۱
۴- آسیه بیگم سیدی فرزند سید تقی کد نامزد ۱۲۴۷
۵- عبدالمناف شکی فرزند سبزعلی مشهور به مناف کد نامزد ۱۲۴۹
۶- هادی شیخ نظری فرزند نورعلی مشهور به هادی کد نامزد ۱۲۵۱
۷- صفرعلی صالح نیا فرزند احیاء کد نامزد ۱۲۵۲
۸- سعید غیجی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۵۶
۹- اسداله قره خانی آلوستانی فرزند محمد مشهور به حاجی- حاج اسداله- قرخ خانی کد نامزد ۱۲۵۷
۱۰ رسول مظفری فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۶۵
۱۱- رحمت اله نوروزی فرزند حسین علی مشهور به حاج رحمت- حاج رحمت نوروزی کد نامزد ۱۲۶۹
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش:
۱-آقای توی مراد آق ارکاکلی فرزند محمد مشهور به آق –تویجان کد ۱۲۱۶
۲- آقای فرهاد ادیبان فرزند حسن مشهور به فرهاد کردی کد ۱۲۱۹
۳-آقای نورمحمد ایگدری فرزند سلطان محمد مشهور به نوری کد ۱۲۴۱
۴- آقای ایوب پرتوی فرزند ارتق علی کد ۱۲۴۵
۵-آقای اسمعیل پسرکلو فرزند عباس کد ۱۲۴۶
۶- آقای سبحان بردی حاجی لی دوجی فرزند اقی مشهور به سبحان – الله –دوجی کد ۱۲۴۹
۷- آقای محمد علی حدادی فرزند ذکریا مشهور به دکتر حدادی –دکتر دزینی –دکتر محمدعلی کد ۱۲۵۱
۸- آقای سید نجیب حسینی فرزند میر حسن مشهور به مهندس حسینی –سید –سید نجیب – نجیب کد ۱۲۵۲
۹- آقای علی خسروی فرزند حیدر مشهور به قربان – حاجی قربان –قربان حیدر – دکتر قربان خسروی کد ۱۲۵۷
۱۰-آقای علی اکبر خسروی فرزند حسن مشهور به پسر –اکبر خسروی- علی اکبر حسن دهخدا –اکبر حسن دهخدا کد ۱۲۵۸
۱۱- آقای عبدالکریم رجبی فرزند رجبعلی کد ۱۲۶۴
۱۲ –آقای علیرضا سلیمانگلی فرزند قربان مشهور به علی سلمانگلی –علی گلی-علی سلیمانی کد ۱۲۶۸
۱۳- آقای حسن شهمرادی فرزند علی رضا کد ۱۲۷۲
۱۴- آقای غلامعلی شهمرادی فرزند غلام رضا مشهور به دکتر شهمرادی –غلام شهمرادی- دکتر غلام- غلام شاهمرادی کد ۱۲۷۴
۱۵- آقای احمد عثمانی فرزند حسینقلی کد ۱۲۸۱
۱۶- آقای عبدالجلیل عوض زاده فرزند محمد مشهور به جلیل کد ۱۲۸۴
۱۷- آقای نصرالله فرامرزی فرزند حسین کد ۱۲۸۵
۱۸- آقای علی فیاض فرزند کاظم  مشهور به محرمعلی کد ۱۲۸۶
۱۹- آقای یوسف قزل سوفلو فرزند بابا کد ۱۲۸۹
۲۰- آقای احمد کبود جامع فرزند غلامرضا مشهور به احمد قره جانلو کد ۱۲۹۴
۲۱-آقای علی حسین کریمی فرزند غلام احیا مشهور به حاج علی – حاج حسین کد ۱۲۹۵
۲۲ آقای شهرام کوسه غراوی  فرزند ایل محمد مشهور به موسی – مهندس شهرام کد ۱۴۱۲
۲۳- آقای مصیب کوهی فرزند محمد کد ۱۴۱۵
۲۴-اقای قربان محمد گرگانلی دوجی فرزند ادی محمد مشهور به قربان جان –قربان- قربان آدی کد ۱۴۱۷
۲۵-آقای مصطفی مصطفی لو فرزند امامقلی مشهور به مهندس مصطفی – مهندس مصطفی لو کد ۱۴۱۸
۲۶-آقای محمدرضا میر دلیر فرزند موسی مشهور به میر – میری کد ۱۴۲۱
۲۷ آقای حسن نوری فرزند مهدی مشهور به حسین مهدی – دکتر حسین کد ۱۴۲۵
۲۸- آقای بهمن نیازی فرزند دردی محمد مشهور به دکتر نیازی کد ۱۴۲۶
۲۹- آقای ایل امان نیازی دهنه فرزند قربان محمد کد ۱۲۴۷
۳۰- آقای علی ولی زاده فرزند ولی کد ۱۴۲۸
شایان ذکر است پیش از این نیز دو حوزه «گنبدکاووس» و «رامیان و آزادشهر» اعلام شده بود. استان گلستان با جمعیت یک میلیون ۸۷۰ هزار نفر دارای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط حضور در انتخابات است. انتخابات این استان در ۶ حوزه و با انتخاب ۷ نماینده برگزار می شود.

                               

انتخاب                    


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :