موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی بهداشت و درمان

a/106484 :کد

سخنگوی کمیسیون تلفیق:

مجازات پزشکان در صورت دریافت وجه مازاد

  یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ — ۰۶:۰۰
تعداد بازدید : ۲۱۵   
 تحلیل ایران -مجازات پزشکان در صورت دریافت وجه مازاد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه روز شنبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کلیه پزشکان موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و در صورت دریافت وجه مازاد مجازات خواهند شد.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه روز شنبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کلیه پزشکان موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و در صورت دریافت وجه مازاد مجازات خواهند شد.

 

به گزارش تحلیل ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه روز شنبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کلیه پزشکان موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و در صورت دریافت وجه مازاد مجازات خواهند شد.محمد خدابخشی در گفت‌وگویی در این باره اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق در ماده 19 لایحه برنامه ششم به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمّی و کیفی سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقدامات زیر را تدوین و اجرا کند. بر این اساس حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد قانون کار، درصد حق بیمه اقشار نیازمند و روستاییان و عشایر بر مبنای بند «و» این ماده توسط دولت تأمین می‌شود.خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته و کلیه کارکنان دولتی معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر. بخشی از حق بیمه مشمولین این بند از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.مشمولین تأمین اجتماعی هفت درصد مأخذ کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه پایه.سهم خانوارهای اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد درآمد به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و با تصویب هیئت وزیران.

وی افزود: به موجب این مصوبه پوشش بیمه سلامت برای تمام اتباع ایرانی و افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجه وزارت کشور الزامی می‌شود. همچنین شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.بر اساس این مصوبه همچنین پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.به گفته خدابخشی به موجب تبصره این بند این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکلف آنان است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌گیرد.به گفته وی به موجب این مصوبه عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه توسط شرکت بیمه‌های تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

تسنیم نوشت: در مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نموده و در صورت درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه‌ای سلامت با آن‌ها قرارداد همکاری منعقد نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت مشمول مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی حسب مورد خواهد بود.به گفته وی بر اساس تبصره این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند درصورت درخواست مراکز درمانی ارائه‌دهندگان خدمات حوزه سلامت شامل بخش‌های خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آن‌ها اقدام کنند.

 

 

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :