موضوعات ‌مرتبط: سیاسی رصد سیاسی

a/113173 :کد

انتشار سند برجام

انتشار سند توافق ایران و کمیسیون مشترک برجام

  پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ — ۱۹:۰۲
تعداد بازدید : ۱۶۵   
 تحلیل ایران -انتشار سند توافق ایران و کمیسیون مشترک برجام

سازمان انرژی اتمی متن سند توافق کشورمان و کمیسیون مشترک برجام را درباره نحوه محاسبه مواد غنی شده در تأسیسات هسته‌ای ایران ، منتشر کرد.

به گزارش تحلیل ایران متن کامل تصمیم کمیسیون مشترک که براساس برجام در وین اتخاذ شد به این شرح است:

جمهوری اسلامی ایران توضیحات و توجیهات فنی خود در رابطه با برنامه تدوین شده درخصوص انجام فعالیت های حسابرسی مواد هسته ای پادمان آژانس در کارخانه تولید پودر غنی شده EUPP)UO2) را به کمیسیون مشترک ارائه نمود. کمیسیون مشترک مفاد این برنامه را مدنظر قرار داده و آن را براساس اختیار خود در مشاوره و ارائه راهنمایی در مورد موضوعات اجرایی براساس پارامترهای زیر تأیید کرد. شایان ذکر است که این تصمیم کمیسیون مشترک نمایانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به برجام است:

1- اورانیوم موجود با غنای پایین ((LEU در تجهیزات EUPP که با توجه به فرایند تشریح شده در این متن، غیرقابل بازیابی تلقی شود ، مشروط بر اینکه ایران تا مدت 15 سال از روز اجرا تأسیساتی با توان بازیابی اورانیوم با غنای پایین LEU از چنین موادی را احداث ننماید. در شمول ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در متن برجام قرار نمی گیرد. اگر در آینده، ایران اورانیوم غنی شده به تجهیزات EUPP تزریق نماید، روند زیر به منظور تشخیص میزان مواد نگه داشته شده در تجهیزات (هولداپ) ، مطابق نکات مندرج در بند (2) به عنوان مواد غیر قابل ارزیابی محسوب می گردد.

2- چنانچه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران اورانیوم تهی شده به بخشی از تجهیزات EUPP از طریق تزریق محلول اورانیل فلوراید به دی اکسید اورانیوم و سیستم فرآوری ضایعات تا زمانی که مواد خروجی از آن بخش در سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر باشد، مواد LEU نگه داشته شده در تجهیزات EUPP (هولداپ) غیر قابل بازیابی تلقی می شود. مواد حاوی اورانیوم غنی شده حاصل از مواد خروجی ، مشروط به اینکه ایران درجه غنای این قبیل مواد را به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر در بازه زمانی مشخص شده زیر رسانیده باشد. به عنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مشمول برجام به حساب نمی آید.

3- تخمین میزان اورانیوم غنی شده در تجهیزات EUPP و مواد خروجی از فرایند شرح داده شده در بند (2)، تا 120 روز از آغاز روند یاد شده به عنوان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در برجام محسوب نخواهد شد.

4- کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان ، نگرانی ایران را در مورد تعریف ذخایر اورانیوم غنی شده به صورتی که در پاراگراف 56 از ضمیمه یک برجام آمده است، مورد بررسی قرار خواهد داد.

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :