موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی شهری

a/125079 :کد

شرکت واحد؛

برنامه ویژه شرکت‌ واحد برای نمایشگاه کتاب

  چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ — ۱۹:۰۵
تعداد بازدید : ۲۰۳   
 تحلیل ایران -برنامه ویژه شرکت‌ واحد برای نمایشگاه کتاب

برنامه شرکت واحد اتوبوسرانی در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام شد.

 

به گزارش تحلیل ایران،ایلنا نوشت: شرکت واحد برنامه خدمات رسانی ویژه‌ای برای بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب از 13 اردیبهشت تا 23 اردیبهشت ترتیب داده است. این شرکت امروز در اطلاعیه‌ای جزییات خدمات خود را اعلام کرده و بر اساس این اطلاعیه 10 مبدا برای حرکت خطوط اتوبوسرانی از نقاط مختلف تهران مشخص شده است. 


اطلاعیه مزبور به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطلاع شهروندان محترم می رساند:شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در طول ایام برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل شهر آفتاب، خدمت رسانی ویژه ای را به بازدیدکنندگان محترم از تاریخ 13/02/1396 لغایت 23/02/1396، همه روزه از میادین و پایانه ها ارائه می کند.


مبادی خطوط جهت سرویس رسانی به شهر آفتاب:

  1. : ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ–ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ - ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎمﻋﻠﯽ(ع)–ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن-ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎبمیدان رسالت نمایشگاه شهر آفتاب
  2. پایانه خاوران - نمایشگاه شهر آفتاب:پایاﻧﻪﺧﺎوران- ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن -ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  3. میدان راه آهن - نمایشگاه شهر آفتاب: بزرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  4. پایانه آزادی - نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان آزادی - ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا... ﺳﻌﯿﺪی - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ - ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس - ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  5. پایانه نعمت آباد - نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس–ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  6. پایانه بیهقی - نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻓﺮﯾﻘﺎ -ﺷﻬﯿﺪﻫﻤﺖ -ﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮان -ﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی-ﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  7. پایانه جنوب - نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاهﺑﻌﺜﺖ- ﺑﺰرﮔﺮاهﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن - ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  8. پایانه کاوه - نمایشگاه شهر آفتاب: ﭘﺎﯾﺎﻧﻪکاوه -بزرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ - ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  9. میدان صنعت - نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪانﺻﻨﻌﺖ - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﯿﺦﻓﺼﻞ ا...ﻧﻮری–ﺑﺰرﮔﺮاهﻣﺤﻤﺪیﻋﻠﯽﺟﻨﺎح-ﻣﯿﺪان آزادی - ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا...ﺳﻌﯿﺪی - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ - ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس - ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
  10. خط ویژه گردشی-نمایشگاه شهر آفتاب: پارکینکهای سواری و مترو شهر آفتاب

همچنین سامانه جانبازان و معلولین این شرکت از موسسه های خیریه(موسسه خیریه نگین واقع در خیابان هنگام بوستان الغدیر-موسسه خیریه آموزشی رعد غرب واقع در شهرک غرب-موسسه خیریه آموزشی رعد الغدیر واقع در یافت آباد) با یک دستگاه اتوبوس از ساعت 9:00 صبح لغایت ساعت 15:00 نسبت به ارائه خدمات حملی و نقلی به این عزیزان اقدام می نماید.لازم به ذکر است خدمت رسانی خطوط یاد شده یکساعت قبل از شروع بکار و یکساعت بعد از پایان کار نمایشگاه ( از ساعت 9:00 صبح لغایت 21:00 شب ) انجام خواهد گردید.

 

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :