موضوعات ‌مرتبط: سیاسی حوزه دولت

a/16209 :کد

0

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی ابلاغ شد

  دوشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۴ — ۱۲:۴۳
تعداد بازدید : ۲۲۹   
 تحلیل ایران -آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی ابلاغ شد

جهانگیری آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی، و تایید ریاست جمهوری رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

جهانگیری آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی، و تایید ریاست جمهوری رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش تحلیل ایران، معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی، و تایید ریاست جمهوری رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه در تاریخ 15/6/1394 به تأیید دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری رسیده است. متن مصوبه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- حمل و نقل داخلی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.

ب- حمل و نقل فرامرزی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به خارج و یا بالعکس.

پ- حمل و نقل عبوری (ترانزیت): هرگونه جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از یک کشور به سایر کشورها از طریق مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.

ت- رخداد (Event): هر لینه (لاین) موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به فرد خود با استفاده از فناوری زیستی جدید است.

ث- برچسب: هرگونه سند یا برگه اطلاعاتی نشان دهنده محتوای یک محموله در بردارنده موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی که به همراه کالا بوده و یا بر روی آن نصب می شود.
ج- حد آستانه (Acceptance threshold): بالاترین درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که الزامی به برچسب گذاری ندارد.

چ- حد تحمل (Tolerance): درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که بالاتر از آن اجازه ورود به تولید یا مصرف در کشور را ندارد.

ماده 2- در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی صلاح برای صادرات، واردات و حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی، این محصولات باید به نحوی بسته بندی شوند که در حین حمل و نقل متعارف، امکان انتشار آنها وجود نداشته باشد. بسته بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط زیر را باید داشته باشد:

الف- منافذ بسته بندی حداکثر نصف اندازه کوچکترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییر یافته ژنتیکی در بسته باشد.

تبصره– چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده یا زیگوت باشد.

ب- جنس بسته متعارف و از استحکام لازم برخوردار باشد.

پ- متقاضی باید ویژگی های بسته بندی خود را اعلام کند.

ماده 3- محموله یا بسته های حاوی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی دارای مجوز بدون هدف رهاسازی در حین حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) باید دارای برچسب و شناسنامه باشد.

ماده 4- در صورتی که درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موجود در محموله بالاتر از حد آستانه باشد، در بر چسب محموله باید موارد زیر درج شود:

الف- عبارت "این محموله حاوی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی است."

ب- شماره مجوز جمهوری اسلامی ایران.

پ- شناسنامه محموله متضمن اطلاعات زیر:

1- شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی.

2- مورد مصرف (خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم).

3- اعلام عدم رهاسازی.

4- آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی (nBCH) برای کسب اطلاعات بیشتر.

تبصره 1- حد آستانه دو درصد است.

تبصره 2- حد تحمل برای وجود موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی بدون مجوز صفر است.

تبصره 3- بسته بندی، برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی و عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی برای مقاصد پژوهش، با رعایت بند (ج) ماده (7) و ماده (10) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1388 - از شمول این آیین نامه مستثنی است.

ماده 5- شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی دارای مجوز به شرح زیر است:

الف- درج تاریخ آغاز و پایان حمل و نقل در اسناد همراه توسط متصدی حمل و نقل.

ب - اعلام مبدأ، مقصد و مسیر حمل و نقل توسط متصدی حمل و نقل.

پ - درج عبارت "این محموله حاوی حمل و نقل موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی است" در اسناد همراه، در حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی.

ت- رعایت موارد مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه توسط متصدی حمل و نقل.

ماده 6- در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی صلاح برای صادرات، واردات و حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با هدف رهاسازی برای تجاری سازی در ایران، رخدادهای دارای مجوز رهاسازی مشمول قوانین و مقررات برچسب گذاری و شرایط حمل و نقل و بسته بندی سایر محصولات و موجودات خواهند بود.

تبصره- دستورالعمل های اجرایی این ماده توسط دستگاه های اجرایی ذی صلاح تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 18/6/1394 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

منبع : خبرنگاران جوان

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :