موضوعات ‌مرتبط: سیاسی انرژی

a/32038 :کد

0

متن کامل قطعنامه شورای حکام آژانس درباره ایران

  ﺳﻪشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ — ۲۲:۱۵
تعداد بازدید : ۲۵۱   
 تحلیل ایران -متن کامل قطعنامه شورای حکام آژانس درباره ایران

متن کامل قطعنامه تصویب شده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به شرح زیر است.

متن کامل قطعنامه تصویب شده در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به شرح زیر است.

 

به گزارش تحلیل ایران، قطعنامه کشورهای 1+5 درباره بسته شدن پرونده موسوم به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران (پی‌ام‌دی) با اجماع و اتفاق آرای کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شد.

 

ترجمه نهایی متن قطعنامه تصویب شده در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به شرح زیر است:

 

اجرا، راستی آزمایی و نظارت برنامه جامع اقدام مشترک در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قطعنامه 2231 ( 2015 ) شورای امنیت سازمان ملل متحد

 

قطعنامه تصویب شده از سوی شورای حکام در پانزده دسامبر 2015

 

شورای حکام،

 

الف) با یادآوری همه قطعنامه ها و تصمیم های مقرر شده از سوی شورای حکام در خصوص برنامه هسته ای ایران.

 

ب) با یادآوری تصمیمات شورای حکام در خصوص همکاری فنی با ایران.

 

ج ) با یادآوری گزارش های مدیر کل درباره این موضوع و مد نظر قرار دادن گزارش های اخیر وی

مندرج در GOV/2015/53 - GOV/2015/54 - GOV/2015/68

 

د ) با تاکید بر ضرورت پایبندی کامل همه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای به وظایف خود و با یادآوری حق کشورهای عضو براساس بند اول و دوم این معاهده در زمینه توسعه تحقیقات ، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض به شکلی که در بند چهارم این معاهده آمده است.

 

ه ) با تمجید از دبیر کل و دبیر خانه برای تلاش های حرفه ای و بی طرفانه جهت اجرای موافقتنامه پادمان ها در ایران و به خاطر انجام فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت مرتبط با هسته ای در ایران براساس طرح اقدام مشترک بین ایران و گروه سه/ اتحادیه اروپا/ به علاوه سه E3/EU+3 در بیست و چهارم نوامبر دو هزار و سیزده.

 

و) با استقبال از دستیابی به برجام در چهاردهم ژوئیه دو هزار و پانزده بین ایران و گروه سه / اتحادیه اروپا/ به علاوه سه E3/EU+3 که طبق قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت به تاریخ بیست ژوئیه دو هزار و پانزده مورد تایید قرار گرفت و نیز « نقشه راه برای شفاف سازی موضوعات باقیمانده گذشته و حال برنامه هسته ای ایران » که در چهاردهم ژوئیه دو هزار و پانزده مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت و در سند GOV/INF/2015/14 آورده شده است.
ز ) با توجه به موارد مندرج در بالا ، ازجمله تایید شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2231 (2015) ، دستیابی به برجام تغییری اساسی در رسیدگی به این موضوع است.

 

ح) با استقبال از اینکه همه طرف ها گام هایی را برای اجرای تعهدات مربوط به خود براساس برجام برداشته اند.

 

ط) با قبول ماهیت دراز مدت مفاد برجام و آثار آن بر آژانس.

 

ی) با آگاهی از پیوست شماره سه برجام که در آن مولفه های همکاری هسته ای غیر نظامی با ایران در چارچوب برجام ازجمله از طریق همکاری فنی آژانس به نحو مقتضی مشخص شده است.

 

ک) با یادآوری تصمیم مورخ بیست و پنج اوت دو هزار و پانزده برای ارائه مجوز به مدیر کل جهت اجرای راستی آزمایی و نظارت لازم درباره تعهدات مرتبط هسته ای ایران طبق برجام و ارائه گزارش بر این اساس در تمام مدت این تعهدات مشروط به وجود بودجه مورد نیاز و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و تصمیم مربوط به ارائه مجوز به آژانس برای مشاوره و مبادله اطلاعات با کمیسیون مشترک مطابق با گزارش مدیر کل براساس سند GOV/2015/53 .

 

ل) با تاکید بر نقش ضروری و مستقل آژانس در راستی آزمایی پایبندی ایران به تکالیف خود براساس پرتکل الحاقی و توافقنامه جامع پادمانی از جمله زمانی که به صورت موقت اجرا می شود و در این قالب از حیث ارائه تضمین معتبر در خصوص ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و با تاکید بر نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران بر اساس برجام.

 

م) با استقبال از تاکید مجدد ایران در برجام مبنی بر اینکه این کشور تحت هیچ شرایطی اقدام به توسعه یا دستیابی به تسلیحات هسته ای نخواهد کرد و موافقت ایران مبنی بر اینکه این کشور وارد فعالیت هایی نخواهد شد که می تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای شود.

 

1) از تعهدات پذیرفته شده ایران براساس برجام درخصوص اجرای موقت پرتکل الحاقی موافقتنامه جامع پادمانی این کشور براساس بند هفدهم (ب) پرتکل الحاقی ، تلاش برای تصویب آن طبق بازه زمانی پیش بینی شده در پیوست شماره پنج برجام و اجرای کامل کد اصلاحی
3/1 ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان که در تاریخ 18 اکتبر 2005 توسط ایران به مدیر کل آژانس اعلام شد استقبال می شود.

 

2) یادآور می شود که بر اساس قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل، همه بندهای برجام فقط با هدف اجرایی شدن بین ایران و سه / اتحادیه اروپا به علاوه سه E3/EU+3 است و نباید به عنوان سابقه ای برای کشوری دیگر یا اصول حقوق بین الملل و همچنین سابقه ای برای حقوق و تکالیف درچارچوب پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای و سایر اسناد مرتبط و نیز برای اصول و رویه های شناخته شده بین المللی تلقی شود.

 

3) در این خصوص تاکید دارد که نظارت و راستی آزمایی آژانس بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران که در برجام آورده شده است نباید به عنوان سابقه ای برای عملکرد و رویه های استاندارد راستی آزمایی آژانس تلقی شود و همچنین تاکید می کند این امر نباید به نحوی تفسیر شود که به هر شکلی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی آزمایی پایبندی کشورها به موافقتنامه های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد.

 

4) از مدیر کل می خواهد:

 

الف) پیش از هر نشست فصلی عادی شورای حکام و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است گزارش مکتوبی در مورد اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام و موضوعات مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در چارچوب قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل ارائه نماید و بعد از آن قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام گزارش های مکتوب به روز شده درخصوص اجرای تعهدات مربوطه ایران براساس برجام برای کل دوره آن تعهدات ارائه نماید ، مگراینکه شورا به گونه ای دیگر تصمیم گیرد.

 

ب) در این خصوص هر زمان که مدیر کل دلایل منطقی مبنی بر موضوع مورد نگرانی داشته باشد می تواند براساس قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت یا اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام برای اقدام مقتضی ، و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

 

5) از دبیر خانه آژانس در انجام فعالیت هایی که براساس قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت و برجام بر عهده آن گذاشته شده است حمایت می شود.

 

6) همچنین از رایزنی و تبادل اطلاعات آژانس با کمسیون مشترک حمایت می شود.

 

7) از همه کشورهای عضو درخواست می شود با آژانس بین المللی اتمی برای انجام دادن وظایف مرتبط با این قطعنامه همکاری کنند.

 

8) گزارش مدیر کل به شورای حکام مندرج در GOV/2015/68 ، در راستای نقشه راه برای شفاف سازی مسائل باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران از جمله ارزیابی نهایی همه موضوعات گذشته و حال چنانچه در گزارش نوامبر دو هزار و یازده مدیر کل GOV/2011/65 آورده شده است مورد توجه قرار می گیرد.

 

9) همچنین توجه دارد که همه فعالیت ها در قالب نقشه راه برای شفاف سازی مسائل باقیمانده گذشته و حال برنامه هسته ای ایران براساس جدول زمانی توافق شده اجرا شده است و افزون بر آن توجه دارد این امر مسئله رسیدگی به این موضوع را از دستور کار شورای حکام خارج می کند.

 

10) مجددا تاکید دارد که ایران از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان ها و پروتکل الحاقی ازجمله فراهم کردن دسترسی ، به طور کامل و به موقع با آژانس همکاری خواهد کرد و بار دیگر تاکید می کند که این همکاری و اجرا ( اجرای موافقتنامه جامع پادمان ها و پروتکل الحاقی ) برای دستیابی به نتیجه ای جامع تر توسط آژانس مبنی بر اینکه همه مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز به کار گرفته می شود ضروری است و همچنین تاکید می کند که ایران به طور کامل و به موقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود براساس برجام ازجمله به شرح مندرج در بخش Q پیوست شماره یک برجام و بند 6/7 پیوست شماره 4 برجام با آژانس همکاری خواهد کرد.

 

11) مقرر می کند که بلافاصله پس از وصول گزارش مدیر کل به شورای حکام مبنی بر اینکه آژانس تایید کرده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 15/1 تا 15/11 پیوست شماره پنج برجام را انجام داده است ، مفاد قعطنامه های GOV/2003/69 (دوازده سپتامبر دو هزار و سه)، GOV/2003/81 (بیست و شش نوامبر دو هزار و سه)، GOV/2004/21 (سیزده مارس دو هزار و چهار)، GOV/2004/49 (هجده ژوئن دو هزار و چهار)، GOV/2004/79 (هجده سپتامبر دو هزار و چهار)،‌GOV/2004/90 (بیست و نهم نوامبر دو هزار و چهار)، GOV/2005/64 (یازده اوت دو هزار و پنج)، GOV/2005/77 (بیست و چهار سپتامبر دو هزار و پنج)، GOV/2006/14 (چهار فوریه دو هزار و شش)، GOV/2009/82 (بیست و هفت نوامبر دو هزار و نه)، GOV/2011/69 (هجده نوامبر دو هزار و یازده) و GOV/2012/50 (سیزده سپتامبر دو هزار و دوازده) پایان خواهد یافت و همچنین مقرر می کند که تصمیم شورای حکام درباره GOV/2007/7 و تصمیم های بعدی در خصوص همکاری فنی با ایران که از طریق کمیته همکاری فنی آژانس بر مبنای اسناد GOV/2008/47/Add.3، GOV/2009/65، GOV/2011/58/Add.3، GOV/2013/49/Add.3 و GOV/2015/60/Add.3 ، اتخاذ شده بود پایان خواهد یافت.

 

12) اهمیت پایبندی صادقانه همه شرکت کنندگان مربوطه را به تعهدات و تکالیف خودشان در چارچوب برجام مورد توجه قرار می دهد.

 

13) مقرر می دارد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیر کل آژانس مبنی بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید نموده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 15/1 تا 15/11 پیوست شماره پنج برجام را اجرا کرده است دیگر به موضوع اجرای موافقتنامه پادمان های ان پی تی و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی پرداخته نخواهد شد و از این پس به یک دستور کار جداگانه راجع به اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران در چارچوب قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت پرداخته خواهد شد.

 

14) مقرر می دارد تا 10 سال بعد از روز تصویب برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش دهد که آژانس به نتیجه ای جامع تر درباره ایران رسیده است ، هر کدام که زودتر فرا رسد ، این موضوع در دستور قرار داشته باشد.

منبع:خبرگزاری تسنیم

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :