موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی فرهنگی

a/36013 :کد

0

سومین روز جشنواره عمار؛ از مستند دختر نهضت تا داستانی از ما

  جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ — ۲۰:۰۸
تعداد بازدید : ۳۱۱   
 تحلیل ایران -سومین روز جشنواره عمار؛ از مستند دختر نهضت تا داستانی از ما

سومین روز از ششمین دوره جشنواره مردمی عمار به پخش هشت فیلم مستند و دو فیلم داستانی در سینما فلسطین به کار خود ادامه می دهد.

سومین روز از ششمین دوره جشنواره مردمی عمار به پخش هشت فیلم مستند و دو فیلم داستانی در سینما فلسطین به کار خود ادامه می دهد.


به گزارش پايگاه خبري تحليلي "تحليل ايران" به نقل از گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی جشنواره عمار، ششمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار که از چهارشنبه 9 دی آغاز شده است و هشت روز در سینما فلسطین ادامه خواهد داشت؛ امروز (جمعه 11 دی) با پخش هشت مستند و دو فیلم کوتاه داستانی به کار خود ادامه می دهد.


برنامه های این جشنواره، همه روزه از ساعت 13 آغاز می‎ شود و تا 22:40 ادامه خواهد داشت. مردم و اصحاب رسانه می توانند آثار جشنواره را در سالن های سه گانه سینما فلسطین تهران ببینند.


در سومین روز از این جشنواره مستند معلم از محسن اردستانی رستمی در سالن یک سینما فلسطین، ساعت 20به روی پرده می رود.


معلــم بــه معرفــی تیــپ فاطمیــون در ســوریه مــی پــردازد؛ تیپی که رزمندگانش را شیعیان افغانستانی تشکیل می دهند که به عنوان مدافعان حرم، با تکفیری های داعشی می جنگند.


همچنین مستند وام اهلی ساخته محمد اسفندیاری ساعت 20:25 در همین سالن به نمایش در می آید. مستند وام اهلی زبان حال کسانی است که به وام بانکی نیاز دارند، اما نمی دانند بانکداری کنونی، زایده اقتصاد لیبرالی است و در نهایت با مشکلاتی مواجه می شوند که از سوی بانک ها دامنشان را می گیرد. 


مستند حماسه پل کرخه از رضا شهابی نژاد، در همین سالن ساعت 21:15 به روی پرده می رود. این مستند روایتگــر فــداکاری هــای جوانــان اندیمشــکی در دفاع مقدس اســت که بــا غیــرت و صلابــت اجــازه ندادنــد این شــهر مهــم ایــران اوایل جنــگ تحمیلــی ســقوط کند.


مستند دختر نهضت در همین سالن، ساعت 19:45 به کارگردانی مسعود کارگر، بــا محوریــت فعالیــت یکــی از مربیــان زن نهضت سواد آموزی در دهه 60 روایــت مــی شــود که بعد از گذرانــدن دوره هــای تربیت مربی ویژه نهضت ســواد آموزی راهــی روســتاهای اطــراف کلیبــر اســتان آذربایجــان شرقی می شــود.


مستند A157 که ساعت 15:30 در سالن دو به کارگردانی بهروز نورانی پور به نمایش در می آید، روایتگــر زندگــی ســه دختــر ســوری اســت کــه پــس از دســت دادن پــدر و مــادر خــود در جنــگ بــا تروریســت هــای داعشــی، مجبــور بــه زندگــی در اردوگاهــی در نزدیکــی مــرز ترکیــه شــده انــد.


مستند سرباز واهیک ساعت 19 در سالن دو، روی پرده می رود. این مستند به کارگردانی حمید شعبانی صمغ آبادی، درباره دیدار رهبر انقلاب بــا خانــواده شــهید ارمنــی در شــب میــلاد حضرت مســیح(ع) است که فرزندشــان در دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســیده است.


مستند روایت نصر در سالن دو ساعت 20:45 به کارگردانی ساسان فلاح فر، درباره شــهید حمیــد رضــا زمانــی اســت کــه نصــف بدنــش در جــرف الصخــر عــراق، در مســیر زائــران اربعیــن و نصــف دیگــرش در ایــران مدفــون اســت.


فیلم داستانی تور و ماهی ساخته علی نیکفر ساعت 18 از سالن سه به نمایش در می آید. ایــن فیلــم داستانی کوتــاه درباره دو پســر بچــه ای است که در بــازار ماهــی فــروش هــا کار مــی کننــد تــا آنکــه بــه دلیل اتفاقــاتی مجبــور بــه تصمیــم گیــری بــر خـلـاف رونــد ســابق زندگیشــان مــی شــوند.


مستند فرصت در غروب به کارگردانی علی اکبر شفیعی ساعت 18:15 در سالن سه روی پرده می رود.


این مســتند به ســیره شــهید علی اکبــر اژه، از شهدای بمب گذاری دفتر نخست وزیری در هفتم تیر سال 1360 پرداخته اســت. شهید اژه، مبــارزات سیاســی-مذهبــی اش را از سال 1344 با ورود به کانون تربیتی جهان اسلام، شــروع می کند و بــا کمــک دیگــر همراهان، جزواتــی پــر محتــوا بــه نــام «فرصــت در غــروب» منتشــر مــی کند. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشــتر وقتش را به روشــنگری و افشــای چهره منافقین و لیبرال هــا می گذرانــد و عامــل جــذب جوانانن بســیاری به فعالیت های دینی و مذهبی می شود. 


در ضمن فیلم داستاتی از ما ساعت 19:10 در سالن سه نمایش داده می شود. سیدمرتضی سبزقبا، کارگردان این اثر داستانی درباره فیلمش می گوید: ایــن اثــر بــرای نزدیکــی و قرابــت هرچــه بیشــتر انســان هایــی تولیــد شــده است کــه هرچنــد جنــگ ناخواســته ای بیــن آن هــا شــکل گرفتــه امــا شــاخصه های مشــترک مذهبــی و فرهنگی مــی توانــد عامــل نزدیکــی آنهــا باشــد.

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :