موضوعات ‌مرتبط: سیاسی اسلام

a/6500 :کد

0

جهان اسلام برای رفع پدیده ویرانگر تروریسم دست دردست هم دهند

  چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ — ۱۹:۰۹
تعداد بازدید : ۲۳۳   
 تحلیل ایران -جهان اسلام برای رفع پدیده ویرانگر تروریسم دست دردست هم دهند

جهان اسلام برای رفع پدیده ویرانگر تروریسم و افراطی گری که جراحات عمیقی بر پیکر مسلمان و غیرمسلمان و میراث مادی و معنوی ملت هایی چون عراق، یمن، سوریه، نیجریه و افغانستان وارد می کند، باید دست به دست هم

جهان اسلام برای رفع پدیده ویرانگر تروریسم و افراطی گری که جراحات عمیقی بر پیکر مسلمان و غیرمسلمان و میراث مادی و معنوی ملت هایی چون عراق، یمن، سوریه، نیجریه و افغانستان وارد می کند، باید دست به دست هم دهد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی تحلیل ایران، کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت بزرگداشت 14 مردادماه روز حقوق بشراسلامی و کرامت انسانی در قالب بیانیه ای آورده است: در گذر ایام به یک مناسبت مهم در تقویم سالیانه کشورهای اسلامی رسیدیم وآن سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در سازمان کنفرانس اسلامی در پنجم اوت 1990 میلادی(14 مرداد 1369 شمسی) است.
این بیانیه ادامه می دهد: این روز یاد آور تلاش دولت های اسلامی پس از یک دهه فعالیت کارشناسی، در این راستا که به جهانیان معرفی کنند از منظر اندیشه وگفتمان اسلامی چگونه به بشر می نگرند و برای او چه حقوق اساسی وغیر قابل سلبی را قائل هستند و چه تعهداتی را بر عهده می گیرند تا شهروندان کشورهای اسلامی بتوانند مطالبه گر این حقوق باشند و دیگر فرهنگ ها بدانند که در تعامل بین فرهنگی، نگرش اسلامی به حقوق بشر از چه ویژگی هایی برخوردار است.
براساس این بیانیه، سالروز تصویب سند یاد شده پیام مهم دیگری نیز دربردارد وآن اینکه به جهانیان اعلام می دارد در روند بین المللی تدوین هنجارهای جهانی حقوق بشر و نظارت بر رعایت آنها دولتهای اسلامی نگرانی های جدی دارند و بر این باورند که به فرهنگ آنها توجه لازم صورت نگرفته یا باورهای اعتقادی آنها مورد تهاجمات بی رویه قرار گرفته یا در حق برخی مسلمانان ظلم های گسترده روا داشته شده است؛ پس برای حفظ هویت فکری و همبستگی اسلامی خود ترجیح داده اند که سند مشترکی در زمینه حقوق بشر را به تصویب رسانند که صدای متفاوت آنها در نوع نگرش به حقوق انسان و اولویت های عملی ارتقای حقوق انسانی در جهان معاصرنیز شنیده شود.
'این پیام ها را ممکن است برخی محدود به همان مقطع زمانی تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر بدانند یا آنکه بر این باور باشند که این پیام ها و دغدغه ها محدود به زمان صدور اعلامیه اسلامی در دهه 90 میلادی نبوده بلکه هم چنان جریان دارد و در روند تحولات جدید جهانی جلوه های تازه ای نیز پیدا کرده است'.
این بیانیه می افزاید: به هر یک از دو دیدگاه یاد شده که باور داشته باشیم این امر کاملاً روشن است که محدود سازی روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی به بیان تاریخچه تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دغدغه های دولت های اسلامی در زمان تدوین این سند، جفایی در حق ظرفیت های متنوع این مناسبت برای ارتقای حقوق انسانی است؛ چرا که بشر امروز بیش از هر زمانی مطالبه گر حقوق انسانی خود است و بیش از هر زمانی نسبت به انواع ظلم ها وتبعیض ها در سراسر جهان واکنش منفی دارد و برای او فرقی نمی کند که ناقض حقوق انسانی یک دولت اسلامی باشد یا غیر اسلامی و یک هویت دولتی باشد یا غیر دولتی .
کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه ادامه می دهد: بنابر این، دغدغه همه ملت ها با هر نژاد و فرهنگ و قومیت و دین و زبانی این است که روند تحقق عدالت شتاب پیدا کند وحق های ذاتی انسانی در همه نقاط جهان رعایت شود و امنیت و رفاه و آرامش و صلح و همبستگی انسانی در سراسر جهان مستولی گردد.
'در چنین جهانی طبیعی است که دولت های اسلامی وجوامع مسلمان نیز باید به وظیفه خود برای ارتقای حقوق انسانی بدرستی عمل کنند و بدانند که آنها نیز باید با درک درست دستاوردهای جامعه بشری در طول قرون مختلف به ویژه دهه های معاصر، در شکل گیری نظام جهانشمول واقعی برای پیشبرد حقوق انسانها نقش و سهم خود را به خوبی ایفا کنند و تنها در این صورت است که صدای فرهنگی آنها و ظرفیت های فراگیر آن شنیده خواهد شد.
این بیانیه تصریح می دارد، بدیهی است در صورتی که بنام یک فرهنگ خاص، رویکردهای نظری ارائه شود که همه انسانها را برخوردار از کرامت ذاتی و حقوق اساسی مترتب بر آن نداند یا در عمل بنحوی برخورد شود که به روشنی حقوق انسانهای زیاد وگاه بی شمار نقض گردد یا بین انسانها درجه بندی هایی ترسیم شود که برخی شایسته حمایت انسانی و برخی فاقد حمایت انسانی تلقی شوند چنانچه امروزه گروههایی مثل داعش و النصره و طالبان و بوکو حرام و برخی دولتمردان غیر دموکراتیک در دنیای اسلام و صهیونیست ها و دولتمردان رژیم اشغالگر قلسطین در دنیای یهود و سکولارهای افراطی و برخی دولتمردان کشور های غربی در دنیای مسیحیت و برخی گروههای بی دین و دولتهای ناباور به خدا در مشرق زمین یا مناطق دیگر جهان ارائه می کنند؛ قطعا چنین رویکردهایی از سوی اکثر آزادی خواهان و عدالت طلبان و مدافعان اصیل حقوق بشر در سراسر جهان منفور و مطرود است.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی را مجال مناسبی برای دولتهای اسلامی و متفکرین مسلمان با درک نیازهای جهان معاصر و حقوق نسل های آتی جامعه بشری عنوان می کند تا دردمندانه و دلسوزانه در عرصه نظر و عمل دیدگاههای خود برای صیانت از کرامت انسان و راهکارهای شایسته برای بهبود وضعیت جامعه جهانی را ارائه و در عمل نیز بنحوی رفتار کنند که مایه مباهات شهروندان کشورهای اسلامی به حکمرانان خود شود و با دلگرمی و دلبستگی به مدیران کشور خود برای توسعه و پیشرفت همه جانبه جوامع خود تلاش کنند.
این بیانیه ادامه می دهد: نه اینکه شکاف های متعدد بین دولت ها و ملت های اسلامی مشهود باشد وهمین امر باعث گردد که رعایت حقوق انسان در برخی کشورهای اسلامی یک امر نایاب یا در حاشیه محسوب شود .
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این بیانیه خاطرنشان می کند: روز حقوق بشر اسلامی مجال خوبی است که جوامع اسلامی با خودباوری و درک درست ظرفیت های عظیم فکری و انسانی و مادی و معنوی خود عزم جدی بکار گیرند تا در عرصه جهانی بهترین نمونه های دفاع از حقوق انسان را معرفی نمایند و تلاشگران خط مقدم مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته شوند.
این بیانیه اعلام می دارد: روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی امسال در حالی فرا رسیده که در برخی کشورهای اسلامی آثار ویرانگر تروریسم و افراطی گری وحمایت های برخی دولت های حامی تروریسم هم چنان جراحات عمیقی بر پیکر مسلمان و غیر مسلمان و میراث مادی و معنوی ملتهایی چون عراق و یمن و سوریه و نیجریه و افغانستان وارد می سازد و برای رفع این پدیده دهشتناک همه باید در سراسر جهان اسلام دست بدست هم دهند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی تصریح می کند، در مبارزه علیه افراطی گری وخشونت ورزی هر گونه تاخیر وسهل انگاری پیامدهای غیر قابل جبران در پی خواهد داشت؛ ملت ایران این روزها در شرایطی با روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی مواجهه پیدا می کنند که منطق و توان گفت وگو وتعامل سازنده با جهان را به اثبات رساندند.
'ملت ایران در موضوع مذاکرات هسته ای به جهانیان نشان دادند که صلح و امنیت جهانی دغدغه آنهاست و همانطور که قبلا بارها تاکید کرده اند در پی جهانی عاری از سلاح های کشتار جمعی هستند و خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را خواهانند و منتقد جدی قدرت هایی هستند که با حمایت از رژیم اشغالگر فلسطین و سلاح های کشتار جمعی این رژیم و گسترش انواع تنش ها و اختلافات در خاورمیانه نا امنی و در گیری و تروریسم وتباهی را ببار آورده اند'.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این بیانیه ابراز امیدواری کرد، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی فرصتی باشد تا همه صلح طلبان و فعالان حقوق انسانی در سراسر جهان از هر فرهنگ وکشوری که هستند، همنوایی بیشتری با یکدیگر برای درک درست حقوق انسان و مبارزه علیه ظلم وستم پیدا و همه با توسعه همکاری های منسجم و هم افزایی های همه جانبه آرمان آینده بهتر با محوریت کرامت انسانی و زیست اخلاقی و تعالی بخش برای همه جوامع بشری را پیگیری کنند.

                               

حقوق بشر     اسلام     همکاری            


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :