قصر شیرین در حال آماده‌سازی برای تبدیل شدن به منطقه آزاد است

    •••••  چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ — ۱۲:۵۴ کد مطلب : 110045/a   

 

‌مدیر موسسه توسعه اقتصادی شهرستان قصرشیرین گفت: منطقه قصرشیرین در حال آماده‌سازی‌ است که با برقراری شبکه‌های ارتباطی تا پایان سال در دولت یازدهم، به منطقه ویژه آزاد اقتصاری تبدیل شود.

 

تحلیل ایران- حبیب دباغ اظهار داشت: چهارمین مرز رسمی کشور در مساحت 13 هزار و 25 هکتار در شهرستان قصرشیرین واقع شده است.

‌مدیر موسسه توسعه اقتصادی شهرستان قصرشیرین به امکان دسترسی شهرستان قصرشیرین به مرکز استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در شهرستان قصرشیرین 400 کیلو وات انرژی برق تولید می‌شود.

‌این مسؤول با اشاره به تلاش برای تصویب منطقه آزاد قصرشیرین، گفت: منطقه قصرشیرین در حال آماده‌سازی‌ است که با برقراری شبکه‌های ارتباطی تا پایان سال در دولت یازدهم، به منطقه ویژه آزاد اقتصاری تبدیل شود.

حدیث- جمشیدی

دباغ با بیان اینکه منطقه آزاد ویژه اقتصادی دارای معافیت گمرکی و مالیاتی است، تصریح کرد: با تبدیل شدن قصرشیرین به منطقه آزاد ویژه اقتصادی ورود هرگونه ماشین‌آلات از سراسر دنیا از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.

وی نیاز استان کرمانشاه را به منطقه آزاد اقتصادی لازم دانست و ادامه داد: در مناطق ویژه آزاد اقتصادی نیاز به روادید نیست و خروج کالا از کشور نیز از پرداخت مالیات معاف می‌شود.