تصویب تحقیق و تفحص از مناطق آزاد

    •••••  یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ — ۲۱:۱۶ کد مطلب : 116944/a   

به گزارش تحلیل ایران،سید کاظم دلخوش اباتری گفت: با حضور کارشناسانی از وزرات اقتصاد، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوع نرخ 5درصد مالیات قراردادهای موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اشخاص حقیقی بررسی شد.


خانه ملت نوشت: نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهادات درباره میزان نرخ مالیات قراردادهای موسسات آموزش عالی و پژوهشی با اشخاص حقیقی، نحوه پرداخت ها، تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و معافیت ها در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی و مقرر شد در نشست بعدی کمیسیون این موضوع پیگیری شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تحقیق و تفحص مناطق آزاد اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و با رای اعضای کمیسیون تصویب شد.