بازنگری در اصلاحیه قانون کار، ضرورتی اجتناب ناپذیر

احمدرضا صباغی
    •••••  ﺳﻪشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ — ۰۵:۱۹ کد مطلب : 118039/a   

 اما اصلاح قانون کار به طور قطع باید روندی را طی کند که مورد رضایت کارگران وکارفرمایان باشد. در حقیقت نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در زمان ارسال اصلاحیه قانون کار از پاستور به بهارستان شاهد اعتراض‌های شدید قشرهای کارگری نسبت به این اصلاحیه بوده‌ایم. از سوی دیگر کارفرمایان هم بر این باور هستند که استخدام کارگر به معنی اسیر شدن کارفرما در بند کارگر است اما در برابر این عقیده کارفرمایان، کارگران نسبت به بندهای اصلاحی موجود که از دولت به مجلس فرستاده شده است اعتراض دارند و بر این باور هستند که تصویب این بندهای اصلاحی موجب پایمال شدن حقوق کارگران می‌شود.


البته با توجه به اینکه قانون کار ایران ضد تولید است به طور قطع نیازمند اصلاح است ولی اصلاحاتی که قرار است در قانون کار کشورمان رخ دهد باید طوری باشد که در آینده‌ای نزدیک شاهد تصمیم گیری‌های یک طرفه از سوی کارگران و یا کارفرمایان نباشیم.البته اصلاح قانون کار تنها منوط به بخش‌های کارگری و کارفرمایی نمی‌شود بلکه در قانون کنونی کار ایران آمایش سرزمینی به منظور ساخت کارخانه وجود ندارد وعدم وجود این موضوع موجب شده است تا قانون کار ایران بسیار خطرناک و ضد تولید به نظر برسد.


البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در شرایط کنونی که همان قانون کار قدیمی در کشورمان اجرا می‌شود بسیاری از کارفرمایان و کارگران با چالش‌های فراوانی نسبت به یکدیگر روبه‌رو هستند به طوری که اداره‌های کار در شهرهای مختلف ایران جوابگوی شکایت‌های کارگران وکارفرمایان نسبت به یکدیگر نیستند. از سوی دیگر اگر نگاهی اجمالی به قانون کار کشورهای توسعه یافته داشته باشیم به سهولت متوجه خواهیم شد که کارگر در این کشورها به عنوان یک سرمایه مهم محسوب می‌شود به طوری که کارفرمایان و دولت‌ها نسبت به این سرمایه و حفظ آن مسئولیت اجتماعی دارند.


بنابراین اصلاح قانون کار ایران با توجه به قدیمی و منسوخ بودن این قانون یک ضرورت غیرقابل انکار است ولی موضوع مهم نحوه اصلاح این قانون است به طوری که در شرایط کنونی کارگران تصویب اصلاحیه قانون کار در بهارستان را به نوعی یک اجحاف بزرگ برای خود قلمداد می‌کنند و از سوی دیگر کارفرمایان هم بر این عقیده هستند که قانونهای دست و پا گیر کار موجب شده است تا کارگران برای آنها معضلات فراوانی را ایجاد کنند که همین اظهارنظرها از سوی کارفرمایان و کارگران بازنگری در اصلاحیه قانون کار ایران را ضروری کرده است.