حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی دوبرابر دیگران!

    •••••  دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ — ۰۹:۱۱ کد مطلب : 119492/a   

 

به گزارش تحلیل ایران، روزنامه خراسان نوشت:

 
بر اساس گزارش رسمی یک نهاد مسئول در دولت به تعدادی از مدیران اجرایی، تاکید شده است نظام پرداخت در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف رفع تبعیض ها و نابرابری ها در پرداخت حقوق کارکنان دولت تنظیم و تصویب شده اما به دلیل عدم اجرای صحیح قانون و اعمال تصمیمات سلیقه ای و موردی مراجع گوناگون تصمیم گیری، باعث شده است مجموع حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به طور متوسط دو برابر دیگر کارکنان سایر بخش های عمومی شود!