نوربخش: گام بزرگی برای حذف دفترچه بیمه درمانی برداشته شد

    •••••  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ — ۱۶:۴۲ کد مطلب : 120647/a   

به گزارش تحلیل ایران ،  سیدتقی نوربخش روزچهارشنبه درجشن حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی دربیمارستان شهیددکترمعیری افزود: حذف دفترچه های درمانی زیرساخت مهمی برای اجرای نظام ارجاع است و فواید زیادی برای بیماران دارد واین طرح در٦ ماه گذشته درکل کشور برای شناسایی نقاط ضعف و قوت آن شروع شده است و فرایند ارائه خدمات، نظام ارجاع را تسریع می کند.


نوربخش اظهارکرد: نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی این برنامه را به نقد بگذارید چون این گام بزرگی از سوی سازمان تامین اجتماعی و درحداکثر چهارماه قابل اشاعه به کل کشوراست و این کاربه قدری ارزشمند برای کل کشور است که امیدوارم نتیجه مطلوب آن را در آینده شاهد باشیم.


وی در ادامه اضافه کرد: تامین اجتماعی بیشترین رکورد اطلاعاتی را در کشور دارد و ٥٠ میلیارد رکورد دیتا و اطلاعاتی دارد و قبل ازسازمان سنجش درسال ٥١ سیستم آی تی مستقر شده است.


وی اظهارکرد: درسال ٧٦ سخت افزارهای اطلاعاتی جمع شد و دیتا سنترسازمان انجام شد و بیمه شدگان برای تجمیع سوابق به استان های دیگر مراجعه می کردند.


نوربخش گفت: ما نهضت آی تی را برای اطلاعات خودمان ایجاد کردیم اکنون پرونده دیجیتالی، بازرسی الکترونیکی، حذف دفترچه ها را داشته و سازمان درسال آینده تحولات عمده ای را شاهد خواهد شد.


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیزگفت: جمهوری اسلامی ایران در یکی از رشته هایی که پیشرفت کرده رشته پزشکی است و قبلا وابسته به کشورهای دیگر بوده است و به همت اساتید برجسته، آنقدرطبیب تربیت شد که اکنون بی نیاز از پزشکان بیگانه هستیم.


علی نوبخت ادامه داد: ما اکنون از نظرنیروی انسانی توانمند هستیم و کارامروزسازمان تامین اجتماعی با حذف دفترچه ها کار بسیار بزرگی است و حتی اگر یکی از بیماران با خطای پزشکی مواجه نشود خیلی ارزشمند است.


نوبخت افزود: این طرح مزایای ارزشمندی دارد که باید از زحمات مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع تقدیر کرد.


رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیزگفت: حذف دفترچه ها کارخوبی است که از سوی تامین اجتماعی انجام شده است.


سلمان خدادادی افزود: چقدر خوب است داده ها به هم پیوند بخورد و خوشحالیم که این کار در قسمت درمان تامین اجتماعی انجام شد و باید بخش درمان وزارت بهداشت به این داده ها متصل شود و همه برای ارایه خدمات یک کارت داشته باشیم.


وی گفت: امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد و درطول سال های اول تا دوم برنامه ششم این داده ها را متمرکز کرد.


وی یادآورشد: تامین اجتماعی همیشه در ارائه خدمات پیشتاز بوده است و باید همه این خدمات را گسترش داد تا مردم از خدمات مطلوب بهره مند شوند.


ایرنا نوشت: امروزچهارشنبه مراسم جشن حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان دکترشهید معیری تهران برگزار شد.