ابلاغ دستورالعمل حذف تمامی اسناد کاغذی به گمرکات سراسر کشور

    •••••  پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ — ۰۸:۲۴ کد مطلب : 120695/a   

به گزارش تحلیل ایران و به نقل از گمرک ایران، پیرو بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 مبنی بر مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد و با توجه به اجرای زیر سامانه دوراظهاری و انجام تشریفات گمرکی در سامانه جامع امور گمرکی، مقتضی است از تاریخ  ابلاغ این دستورالعمل نسبت به دریافت کلیه اظهارنامه‌ها و اسناد مربوطه به صورت الکترونیکی اقدام و از پذیرش هرگونه اسناد و یا اظهارنامه کاغذی خودداری نمایند. نظارت بر حسن اجرای دقیق این دستورالعمل با بالاترین مقام آن گمرک می‌باشد.


براساس بخشنامه پیوست این دستورالعمل؛ با توجه به قوانین و مصوبات به شرح ذیل و به منظور تحقق توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و دستیابی به گمرک دیجیتال، راه‌اندازی و توسعه سامانه یکپارچه الکترونیکی گمرکی و استقرار کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، به‌عنوان زیر بنای تجارت خارجی، مهم‌ترین اولویت این سازمان می‌باشد. بر همین اساس کلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات ترخیص کالا مکانیزه و اسناد مرتبط به‌صورت الکترونیک قابل پذیرش خواهد بود.


 قوانین و مصوبات مورد اشاره به شرح زیر است:


- تصویب نامه شماره 27726 مورخ 9/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری، مبنی بر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه


- تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز به تکنولوژی نوین مجهز نمایند.»


- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ7/2/1395


- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره 54954 مورخ 18/5/1393


- بند (4) مصوبه شماره 171343/50582 مورخ 28/11/1394 هیأت محترم وزیران، مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.


- بند (ج) ماده (38) قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر اینکه مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مصوب 16/11/1390 در امر تجارت خارجی در امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادرکننده مجور در امر صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به صدور مجوزهای الکترونیکی و از طریق پنجره واحد فوق‌‌الاشاره اقدام نمایند.

 

- ماده (12) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمرک در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.


- ماده (2) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی، مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.


- بند (3) مصوبه شماره 42210/ن50544 هـ مورخ 18/4/1393 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.


- بند (4) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ 8/4/1393 درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.


- تصویب نامه شماره 52607/ن5044 هـ مورخ 15/5/1393 هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب‌وکار.


- آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به شماره 62669/ت 502318/هـ مورخ 14/6/1393.


- مصوبه شماره 56917/ت 50582/هـ مورخ 25/5/1393 مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار.


- ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مطابق با بخشنامه شماره 41329/1 مورخ 16/6/93 موضوع مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 145/200.


- موافقت‌نامه شماره 84568/50582 مورخ 26/07/1394 هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.


- موافقت‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 26/07/1393 هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود.


- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالا و پیوست‌های آن (مواد 1و2و4 و مواد 1و3 پیوست).


- ابلاغیه شماره 116676/ت 45059 مورخ 08/06/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی).


- مصوبه شماره 53193/ت42532 هـ مورخ 10/03/1388 هیأت محترم وزیران درخصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به آن اشاره گردیده است.