اغذیه فروشی‌ و نانوایی‌ در صدر شکایات مردمی

    •••••  پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶ — ۱۰:۴۶ کد مطلب : 121269/a   

به گزارش تحلیل ایران، بیشترین اخبار و شکایات مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد با ۱۴ درصد، شهید بهشتی با ۱۲ درصد و ایران با ۱۱ درصد بوده است.

 
ایسنا نوشت: محراب آقازاده اظهار کرد: در طول مدت یک ماه گذشته با ۶۱۲۵ تماس مردمی با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، ۳۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف در کشور، کشف، جمع آوری و معدوم شد.
 
وی ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تاکنون به ۹۵ درصد از اخبار و شکایات ثبتی در سامانه بهداشت ۱۹۰ رسیدگی کرده‌اند و سایر اخبار و شکایات از طریق سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حال پیگیری است.رییس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت در پایان، میزان رضایتمندی مردم از نحوه رسیدگی به اخبار و شکایات مطرح شده با سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت را ۹۷ درصد عنوان کرد.