گزارش ستاد انتخابات کشور از پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات

    •••••  جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶ — ۲۰:۴۴ کد مطلب : 121394/a   

 

 

به گزارش تحلیل ایران کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، بر اساس اعلام پورعلی مطلق دبیر ستاد، وضعیت پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را  به شرح زیر گزارش کرد؛

ایسنا نوشت: کل ثبت نام در روز پنجم ۲۸۲۴۰ نفر؛ شامل  ۱۵۰۲ زن و  ۲۶۷۳۸ مرد

داوطلبان ثبت نام شده روز پنجم برای شوراهای اسلامی شهر:
 ۴۵۲۳ نفر شامل  ۴۸۸ زن و  ۴۰۳۵ مرد

داوطلبان ثبت نام شده روز پنجم برای شوراهای اسلامی روستا:
 ۲۳۷۱۷ نفر شامل  ۱۰۲۴ زن و  ۲۲۷۰۳ مرد.