افزایش ۲۵.۸درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

    •••••  یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ — ۱۰:۲۶ کد مطلب : 122894/a   

به گزارش تحلیل ایران، جداول گزیده آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه نشانگر این است که مجموع دارایی‌ خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال ۹۵ به ۵۷۰.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، دو درصد کاهش داشته است.همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ماهه سال گذشته ۲۵.۸ درصد نسبت به اسفند سال ۹۴ افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در این مدت، ۲.۹ درصد کاهش یافته است.بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مرز ۱۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته که رشدی ۳۸.۱ درصدی نسبت به اسفندماه ۹۴ نشان داشته است.سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی حدود ۱۳۰ هزار(۱۲۹.۸) میلیارد تومان به ثبت رسیده که ۱۲۳.۵ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی و ۶.۳ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری است.

سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با۲۲ درصد افزایش نسبت به اسفند سال ۹۴ به ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان است که سهم دولت ۳۶.۹ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات اعتباری ۴.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مهر نوشت: جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته به۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۸.۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۹۴ داشته است.