تعیین میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه‌شوندگان در سال ۹۶

    •••••  جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ — ۰۹:۵۶ کد مطلب : 128139/a   

به گزارش تحلیل ایران، مهر نوشت: میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد.

به استناد ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب ۱۳۷۳- مقرر شده است:

ماده ۹ - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۳.۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد.