صدورکارت معلولیت برای ۴۵ درصد معلولان

    •••••  یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ — ۲۰:۱۴ کد مطلب : 132189/a   

به گزارش تحلیل ایران،حسین نحوی نژاد در گفتگو با مهر به آمارهای جهانی معلولیتها اشاره کرد و گفت: براساس آمارها ۳ درصد از افراد جامعه دچار ناتوانی هستند که البته تمامی آنان نیاز به دریافت خدمات ندارند و از حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار فرد ناتوان در کشور، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیازمند دریافت خدمات بوده و در مراکز تحت پوشش سازمان نگهداری می شوند.


وی در مورد تجهیزات مورد نیاز معلولان تاکید کرد: با توجه به اینکه معلولان برای رفت آمد و حضور در جامعه نیازمند استفاده از وسایل کمک توانبخشی هستند به همین دلیل با همکاری شرکتهای تولیدکننده توانسته ایم نیاز آنان را در این زمینه تامین کنیم و هم اکنون ۷۰ درصد این وسایل در داخل کشور تولید می شوند این درحالی است که طی ۵ سال گذشته ۶۰ درصد این تجهیزات صادراتی بود.معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد کارتهای معلولیت نیز گفت: صدور کارتهای بین المللی معلولیت برای افراد معلول تحت پوشش سازمان، مدتی است که در دستور کار بهزیستی قرار گرفته به طوری‌که پرونده ۶۰ درصد معلولان در کمیسیون های پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند و برای ۴۵ درصد این تعداد نیز کارت جدید صادر شده است.


نحوی نژاد با اشاره به اینکه کارتهای قبلی معلولان همچنان دارای اعتبار است، افزود: افرادی که هنوز کارت جدید برایشان صادر نشده نگران نباشند و با همان کارت قبلی می توانند خدمات دریافت کنند.به گفته وی، براساس برنامه ریزیهای انجام شده سعی خواهیم کرد تا پایان سال ۹۷ برای تمامی معلولان کارت های جدید معلولیت صادر شود.