شورای امنیت ۲۹خرداد درباره قطعنامه ۲۲۳۱ نشست خواهد داشت

    •••••  شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ — ۰۹:۳۱ کد مطلب : 140516/a   

به گزارش تحلیل ایران،واسیلی نبنزیا بعدازظهر جمعه در نشست خبری که برای معرفی برنامه های شورای امنیت در این ماه برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

 

بر اساس گزارش العالم، بررسی شرایط مربوط به سوریه، تمدید ماموریت کمیتهها و نهادهای وابسته به این شورا در جهان و همچنین مسایل صلح و امنیت بینالمللی، نشست مربوط به خلع سلاح و صلح پایدار دیگر برنامه های این شورا در ماه ژوئن خواهد بود.