جزئیات طرح ایجاد ۳۰۰ هزار شغل جدید به تفکیک استان

    •••••  یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ — ۰۹:۵۸ کد مطلب : 141943/a   

به گزارش تحلیل ایران،  روز گذشته تفاهم‌نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی منعقد شد تا100 هزار واحد مسکونی کشور که بافت فرسوده دارند،‌ بازسازی و نوسازی می‌شوند.

 با اجرای این طرح قرار است 100 هزار واحد مسکونی فرسوده نوسازی و300 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شود.

میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم طرح بازآفرینی،شهری_پایدار به تفکیک استان بر حسب نفر به شرح زیر است.