شرایط برکتِ گرانی برکت سفره

تحلیل ایران
    •••••  شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰ کد مطلب : 148/a   

در طی روزهای گذشته با اعلام نظر مبهم و سپس شفاف سازی دولت محترم، قیمت جدید نان اعلام شد و نان به نرخ جدید در اختیار شهروندان قرار گرفت. با آن که شاید انصافاً با توجه به تثبیت دو سه سال اخیر در قیمت نان، می توان از شیب ملایم قیمت در این مورد سخن گفت، اما جای این دغدغه هم هست که آیا این پدیده و گرانی اخیر برای نان که برکت سفره ما ایرانی ها قلمداد شده است، می تواند مبارک و خجسته باشد و خود برکت تلقی شود؟
البته در نگاه و نظر نخست سخن گفتن از برکت در گران شدن موضوعی آن هم نان در جامعه ای که همواره با تورم دست و پنجه نرم می کند، چندان وجهی ندارد. با این حال در مواردی این امر ناگزیر بوده و با توجه به نتایج مترتب بر آن، می تواند دارای برکاتی هم باشد.

نان به عنوان قوتی غالب و البته فراگیر در سبد کالای خانواده ایرانی از چندین سال پیش روند افزایش و یا به تعبیر ملایم تر اصلاح قیمت را در پیش گرفت. کما بیش و به رغم همه مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد، برخی بایسته ها و الزامات وجود دارند که ضرورت ملاحظه موضوع نان و افزایش قیمت آن را در ذیل آنها ضروری می سازد. به عبارتی دیگر این محورها از جمله نتایج اصلاح قیمت نان بوده است که البته همچنان تداوم آنها و بلکه پیشرفت در این موارد مورد نیاز است:
-رونق نانوایی به عنوان یک شغل معقول و منطقی: کمک به درآمد نانوایی ها سهم مهمی در تلقی افراد شاغل و علاقمند به این بحث در روی آوردن بدین شغل داشته است چرا که بخشی از زحمات آنها به میزان بسیار زیادی نسبت به گذشته جبران می گردد. در صورت تقویت این جنبه از مسئله می توان به بهبود مسئله نان و استفاده از نیروهای مناسبی که به واقع نانوایی را شغل مناسب خویش بدانند، امیدوار بود.
-جلوگیری از دور ریختن و اسراف نان: با افزایش قیمت نان و فاصله گرفتن آن از قیمت یارانه ای¬ دیگر شاهد فرایند فاجعه بار تولید نان خشک فلّه ای و فراوان نیستیم و حداقل اینکه تهیه و مصرف نان با حساب و کتاب بیشتری نسبت به گذشته صورت می گیرد.
-کم شدن فساد مالی و اداری ناشی از تخصیص یارانه: همواره در اختصاص یارانه از سوی دولت به امور مختلف از جمله در بخش آرد و نان شائبه و احتمال فساد و سوء استفاده از سوی سوداگران وجود دارد که با شفاف سازی و اصلاح قیمت ها بخش مهمی از این امر می تواند از بین برود. این امر البته به یکباره از بین رفتنی نبوده و باید همچنان با نظارت دقیق و همه جانبه مسئولان ذیربط باشد.
-ارتقاء کیفیت نان: نزدیک شدن نان به قیمت مناسب آن شرایطی را فراهم می آورد که نان با کیفیت و ارزش غذایی مناسبی به دست مردم برسد.
-لزوم کنترل بخش ها و حوزه های دیگر: معمولاً گرانی با جوّ روانی ناخوشایندی همراه است اما به شرط کنترل و نظارت دقیق بر روند افزایش تدریجی قیمت در کنار مدیریت بخش های دیگر و اطلاع رسانی های مناسب می تواند ثمرات شیرین ولو این گرانی را هم به افراد بچشاند. نان پس از چند سالی که قیمت ثابتی داشته است، با ملاحظه مجموعه عواملی درصدی افزایش قیمت داشته است دولت و مسئولان امر باید نظارت داشته باشند این امر همچون افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی به روند افزایش کالاهای دیگر آن هم بی حساب و کتاب بینجامد که وقتی از هر کسبه و شغلی دلیل گرانی کالای مورد عرضه اش را بپرسی، آن را به افزایش قیمت حامل های انرژی همچون بنزین و گازوئیل منتسب نمایند.
-نان صنعتی مناسب: در کنار بهبود کیفیت پخت و عرضه نان سنتی به شکلی مفید و مناسب می توان از نان صنعتی مناسب نیز بهره برد؛ چیزی که تجربه چندان خوشایند و مطلوبی تا پیش از این نداشته است و لذا می توان امیدوار بود که این گزینه نیز در کنار اصلاح قیمت و البته الگوی مصرف نان متداول و مورد مصرف کنونی مدّنظر قرار گیرد.
بنابراین با اینکه شاید گرانی به خودی خود دارای موهبت و برکت قلمداد نشود، با این حال وقتی به هزینه های این بخش از ابتدا تا انتهایی که نان به دست مشتری می رسد نگاهی شود و البته با اذعان به لزوم رعایت حال مردم به ویژه اقشار ضعیف، به نظر می رسد در صورتی که این افزایش در کنار درآمدهای حاصل از خود به اهداف کیفی مورد نظر نیز که بخشی از آنها جزو اهداف مقوله ای همچون هدفمندی یارانه ها هم بوده است، نائل شود دارای برخی برکات بوده و خواهد بود.