پیامد های قطع اینترنت

تحلیل ایران
    •••••  ﺳﻪشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۸ — ۱۹:۲۶ کد مطلب : 151537/a   

پس از گرانی بنزین که اتفاقت زیادی را به همراه داشت، اغتشاشات اخیر و بروز مشکلات بسیاری در امور روزمره مردم بزرگترین مشکلی که ایجاد شده به نحوی قطعی اینترنت بوده که نیاز به بررسی بیشتر دارد که در این بین قطعی اینترنت در ایران چه مزایا و معایبی به همراه داشته و باعث چه اتفاقت و روند جدیدی شده است .

هرچند جریان های اخیر که بابت گرانی بنزین رخ داده است موجی از آشوب ها و اغتشاشات را به همراه داشته اما باعث جدایی کامل مسیر مردم و نحوه اعتراضات مردمی از راه آشوب گران و اغتشاش گران شده است، این جدایی مسیر باعث شده مردم با تاملی عمیق تر به جریانات و اتفاقات پیرامون نظر کنند و با هوش و ذکاوت بیشتری و تکیه بر راه رهبری بتوانند راه را روشن تر پیدا کنند و در صورت بروز چنین اتفاقاتی سریع تر در صحنه عمل وارد شده و صف خود را از بیگانگان جدا کنند.

قطعی اینترنت ایران چند جنبه اساسی داشت و چند پیام بزرگ داشت در درجه اول این اتفاق باعث تست شدن قدرت سایبری ایران در کنترل شرایط بحرانی در کسری از ساعت شد که توانست اینترنت کشور را در سریع ترین زمان ممکن به صورت ملی برقرار کند و راه دسترسی به تجارت و بانک ها را بصورت کامل باز بگذارد در مرحله بعدی این امتیاز را به سیستم سایبری ایران می توان داد که مدیریت اینترنت در عین فعال بودن چگونه هیچ مشگل و قطعی را به همراه نداشت و این نشانه موفقیت در عرصه اینترنت ملیست و جای تامل دارد که در صورت اکان به صورت طرحی دائمی برقرار شود، همانطور که کشور چین امروزه به قدری در سهمیه اینترنت خودکفاست که نیاز به اینترنت بین الملل را تقریبا بی یاز کرده و تمام تجارت خود را با اینترنت داخلی کنترل می کند، برای ایران نیز این موقعیت و شرایط یک امتیاز محسوب می شود.

اینترنت مهمترین و تاثیر گذارترین ابزار برای دسترسی و جریان دهی در امور سیاسی و اجتماعی در این روزها محسوب می شود و تمام کشور های آمریکا و دشمنان اصلی نظام از طریق اینترنت با نیرهای خود در ایران ارتباط برقرار می کنند و دستورهای خود را به اجرا در میاورند، اگر کل سیستم های معاند و مخالف نظام را به یک بدن تشبیه کنیم تیم های متفکر برای این آشوب ها و اغتشاشات را می توان مغز این بدن در نظر گرفت که جریان دهی و نحوه عمل را برانامه ریزی می کنند و نیروهای فعال و تاثیر گذار در کشور را که باعث آشوب و برهم زدن نظر کلی کشور می کنند عضلات و دست های این بدن می توان گفت و تنها راه ارتباطی این مغز و دست برای تاثیر گزاری و اجرای دستورات سیستم عصبیست که ایترنت این نقش هماهنگ کننده و ارتباط را بازی می کند. حال با پیش بینی آگاهانه و درست از شرایط موجود، قطعی اینترنت باعث قطع ارتباط بیگانگان جریانات مخالف خارج از کشور شد و این هوشمندی سیستم های امنیتی ایران را نمایش می دهد .