صدور حکم برای مهدی هاشمی

    •••••  چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ — ۱۷:۵۰ کد مطلب : 1880/a   

یک منبع آگاه قضایی از صدور حکم برای پرونده مهدی هاشمی خبر داد.

یک منبع آگاه قضایی روز چهارشنبه در خصوص حکم مهدی هاشمی گفت: حکم وی از سوی دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی صادر شد که هفته آینده به متهم ابلاغ می شود.
این منبع قضایی اضافه کرد: بعد از ابلاغ حکم به متهم رای صادره رسانه ای خواهد شد.
دادگاه مهدی هاشمی در 25 جلسه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمدعلی مقیسه برگزار و در دو جلسه اول کیفر خواست وی قرائت شد و از جلسه سوم مهدی هاشمی و وکلای مدافع او در برابر اتهامات وارده به دفاع پرداختند.
قاضی پرونده بعد از بیست و پنج جلسه در تاریخ 15 دی ماه امسال برای انجام تحقیقات وقت تنفس اعلام کرد.
دو جلسه بعد از آن در تاریخ 20 و 25 بهمن ماه امسال به عنوان اخذ آخرین دفاعیات برگزار گردید.