حذف نام ایران و حزب الله از فهرست " تهدیدهای تروریستی "

    •••••  دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ — ۱۲:۲۵ کد مطلب : 1916/a   

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود به مجلس سنای این کشور، نام ایران و حزب الله را از فهرست تهدیدهای تروریستی خارج کرد.

گزارش غیرمحرمانه " جیمز کلاپر " که هفتم اسفند ماه در وبسایت رسمی سازمان ملی اطلاعات آمریکا منتشر شد، به تلاش های ایران در مبارزه با تروریست ها و داعش اشاره دارد.
در گزارش کلاپر که  " ارزیابی تهدیدات جهانی " نام دارد، نقش ایران در خاورمیانه به عنوان کشوری تعریف شده که سعی در فروکاستن آتش جدایی طلبی دارد.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا  " گروه های سنی افراطی " و  " گروه خلافت اسلامی "  را از تهدیدات اصلی فراروی آمریکا معرفی کرده است و در گزارش خود حزب الله را به عنوان یکی از گروه های در حال جنگ با خلافت اسلامی، از لیست تهدیدها خارج کرده است.
این در حالی است که تا سال پیش، ایران و حزب الله تهدیدهای اصلی فراروی آمریکا معرفی می شدند.

ا.ا