نان باز هم گران شد

    •••••  چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ — ۱۳:۳۱ کد مطلب : 1931/a   
علی رغم دوبار افزایش قیمت نان در نیمه دوم سال 1393 دیروز بدون اطلاع قبلی برخی نانواییها نان را گران کردند.
به گزارش خبرنگار تحلیل ایران از دیروز سه شنبه برخی از نانوایی های تهران قیمت نان را به شکل سرسام اوری افزایش دادند . برای مثال نان بربری که اخیرا از 600 تومان به 800 تومان افزایش قیمت پیدا کرده بود از دیروز به قیمت 1000 تومان به مردم ارایه می شود.
افزایش سرسام اور قیمت نان بدون اطلاع قبلی و توجیه اقتصادی و اجتماعی رفتاری ناپسند است که منجر به اعتراض و نارضایتی مردم می شود.