شعار سال ۹۴؛ تأکید بر مسئله ای تاریخی

رضا نصیری حامد
    •••••  یکشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۴ — ۱۰:۵۹ کد مطلب : 1958/a   

اعلام عنوان «دولت و ملت همدلی و همزبانی» به عنوان شعار سال 1394 از سوی رهبری انقلاب، همچون اغلب نامگذاری های دیگر سالهای متعدد، فقط و منحصراً سالی بخصوص را در بر نمی گیرد برعکس شمول و گستره آنها عموماً فراتر از زمانبندی کوتاه یک یا دو سال است.

شعار امسال نیز دارای تأکیدی است نه تنها امروزین و نه مختص امسال چرا که شعار  فوق ناظر به آسیب شناسی و در عین حال تعیین افق برای آینده است. در واقع بنابه مسائل و معضلاتی که همه آنها در این محال اندک قابل طرح و بررسی نیست، کشورهایی همانند ایران از شکاف و فاصله بین دولت و ملت رنج برده است. لازمه و پشتوانه این امر داشتن اعتماد و نیز قبول داشتن همدیگر است و این امر در عمل کمتر محقق شده است.

با آنکه به نظر می رسد، درباره کلیت این شعار توافق و اجماع وجود داشته باشد اما با این حال آنچه مهم و حیاتی است، آن است که این روند عملیاتی شده و در عمل محقق گردد؛ عملیاتی نمودن این امر از ظرافتی خاص برخوردار است که فلسفه طرح و بررسی این موضوع از  سوی رهبری را نیز برجسته می سازد و در عین حال شاید توجه بدان قادر باشد در تبیین جایگاه و نقش ما به عنوان یکایک اعضای جامعه نیز راهگشا باشد

 همگان اذعان دارند که در طول دوران بعد از انقلاب اسلامی، در معضلات مهم سیاسی فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی نقش بی بدیل مردم در اداره امور و رفع معضلات و مشکلات نقشی غیر قابل کتمان بوده است برای مثال در عرصه جنگ از نوعی که بر ایران تحمیل شد، بدون حضور و مشارکت مردم و تلاش داوطلبانه شان نمی توانست افقی از پیروزی احتمالی متصور باشد.

 دیگر عرصه های بحرانی انقلاب اسلامی نیز این چنین بوده است اما در این میان اقتصاد به مثابه اصل و کانون مهم اداره کننده هر کشوری مخصوصا از این حیث دارای اهمیت فراوانی است که دولت در کشور ما به خاطر در اختیار داشتن همه و یا در واقع اکثر بخش ها، باید طبق سیاست های خصوصی سازی و نیز تحربه بشری ناشی از اهمیت و کارآیی بخش خصوصی، باید زمینه حضور مردم در قامت بخش خصوصی به معنای واقعی آن را فراهم نماید.

اینجاست که آن عزم مورد تأکید رهبری کانالیزه شده و با ثمربخشی در عمل و به بار آوردن بار در عمل معنادار خواهد شد. در این میان و در مقام تفسیر و برداشتی از این مفاهیم و البته بی آنکه دامنه برداشت از این واژگان را به معنا محدود کنیم، می توان گفت «همدلی» عزم و اراده معطوف به هدف گذاری مشترک بین دولت و ملت است و در عین حال «همزبانی» علاوه بر توافق و اجماع مربوطه که خود شزطی است لازم، نیازمند آن است که در روش ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های  هم باید به گونه ای عمل نمود که  زمینه ساز تحقق همدلی باشد.

در واقع همان گونه که موفقیت و کامیابی و نیز ارزشمندی هر انسان به یکی بودن زبان و دل وی بستگی تام دارد، هر مجموعه انسانی و سیاسی نیز جز در سایه همگامی بین زبان و دل آن هم میان اجزاء آن که در ایجا دولت و ملت مهم ترین بخش آن هستند، توان و امکان ادامه حیات را نخواهد داشت. در نظر گرفتن ملت مقتضیات و البته صلاحدیدهای خاص خود را دارد و لذا فقط با ادعا درست نمی شود از مهم ترین لوازم کار آن است که دولت در تصمیمات کلان ملی، ملت را به واقع به مثابه ولینعمت خویش تلقی نموده و لذا ضمن روراست بودن با ملت و بیان صادقانه مسائل به تقویت توان و زمینه های لازم در ملت برای به عهده گرفتن مسئولیت های کلان باشد و این بیش از قانون گذاری و وضع آئین نامه، نیازمند ایجاد و تقویت فرهنگی جهت پشتیبانی از آن است.

دولت زمانی می تواند و باید توقع همراهی و همگامی از مردم را داشته باشد که در تصمیمات کلان و سیاستگذاری های عمده خود نفع عموم مردم و نه فقط مصلحت دارو دسته خویش را لحاظ نموده باشد که اگر چنین شد، مردم نیز احسسا تعلق به موضوعات ملی و میهنی شان خواهند کرد و در نتیجه در بزنگاه ها و مقاطع مهم تصمیمی گیری برای کشورشا به معنای واقعی در صحنه خواهند بود.

 از همین جا می توان فهمید که مشکل در مقاطع مهمی از تاریخ کشورمان چه بوده است. در واقع عمدتاً در گذشته چیزی به نام منافع ملی به رسمیت شاخته شده نبود و از سوی دیگر مابه ازاهای آن هم چون به نوعی مصادره می شد(مثلاً سلاطین عموماً اسلام پناه بودند ولی آن را عملاً در خدمت منویات خویش قرار می دادند) و از این رو ملت منزلت خویش را متمایز از دولت و منافعش تعریف می کرد. امید است انقلاب مردمی ملت ایران که گامی در جهت پر کردن این شکاف بوده است، در اتحاد این دو نیز موفق باشد چیزی که از دید رهبری محقق شدنی و ممکن است.