سهم مسکن در اقتصاد ایران

تحلیل ایران
    •••••  پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰ کد مطلب : 207/a   

اخیرا در اظهارات جداگانه رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی اطلاعات مهمی در خصوص سهم مسکن در اقتصاد ایران منتشر شده که تامل در انها برای صاحب نظران و تحلیل گران ضروری است.

سالانه 300 هزار واحد مسکونی در بافت مرکزی شهر های کشور ساخته می شود در حالی که در دوره زمانی 1393 تا 1405 سالانه به یک میلیون مسکن نیاز داریم .

سهم مسکن از از تشکیل سرمایه ثابت حدود 30 در صد است

سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد است

سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود 25 درصد است .

سهم مسکن از گردش کل نقدینگی کشور بیشتر از 20 تا 30 درصد است .

سهم مسکن از بودجه خانوار خدود 33 درصد است .

  • 44 درصد کل پول چاپ شده در تاریخ ایران برای مسکن مهر تزریق شده  است .