انتقال آب از البرز شمالی به تهران در انتظار تخصیص اعتبار

    •••••  شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۴ — ۲۰:۱۹ کد مطلب : 22060/a   

 ارتقایی گفت: شرکت مدیریت منابع آب روی انتقال آب از البرز شمالی در حال مطالعه است که چنانچه به نتیجه برسد و بودجه لازم نیز از سوی وزارت نیرو تخصیص داده شود، این پروژه عملیاتی خواهد شد.

خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه انتقال آب از ارتفاعات دو هزار و سه هزار تنکابن یا البرز شمالی به تهران در دستور کار است، گفت: علاوه بر اقداماتی نظیر جلوگیری از فرار آب سد لار و انتقال آب از سدهای لتیان و امیرکبیر به تهران برای انتقال آب از البزر شمالی نیز برنامه ریزی هایی شده است.

وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب روی انتقال آب از البرز شمالی در حال مطالعه است که چنانچه به نتبجه برسد و بودجه لازم نیز از سوی وزارت نیرو تخصیص داده شود، این پروژه عملیاتی خواهد شد.

 ارتقایی تصریح کرد:  4 استان البرز، قزوین ، مازندران و تهران  در این پروژه ذی نفعند و اگر مطالعات لازم انجام شود و به نتیجه برسد و قرار شد که هر استانی بخش خودشان را عملیاتی کنند آب منطقه ای تهران نیز اقدامات لازم را انجام می دهد.