فرار ۸۰۰ نفر از ساختمانی در مرکز مسکو پس از تهدید وجود بمب

    •••••  پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ — ۱۵:۴۶ کد مطلب : 25720/a   

 

800 نفر در ساختمانی در مرکز مسکو پس از آنکه متوجه تهدید وجود بمب در این مکان شدند، به سرعت آن را تخلیه کردند.

 

به گزارش تحلیل ایران، 800 نفر یک ساختمان اداری در مرکز مسکو را پس از تهدید وجود بمب تخلیه کردند.