داعش نتیجه چندین دهه سوء مدیریت غرب در خاورمیانه است

    •••••  پنجشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴ — ۰۶:۰۶ کد مطلب : 27287/a   

دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه غرب با هر دیکتاتوری در منطقه نزدیکی کرده و مردم برای این بلوک اهمیت نداشته است، داعش را نتیجه سوء مدیریت غرب در منطقه دانست.

به گزارش تحلیل ایران، "محمد البرادعی"، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاون سابق رئیس جمهوری مصر که در سال 2005 برنده جایزه صلح نوبل نیز بوده است در بخشی از گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد"به تروریسم داعش پرداخته و گفت: اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز داعش را یک نتیجه حمله به عراق در سال 2003 دانسته است. اما بیشتر از این است؛ داعش نتیجه چندین دهه سوء مدیریت غرب در خاورمیانه است. غرب با هر دیکتاوری به رختخواب رفته و مردم برای این بلوک اهمیت نداشتند.

غرب در افغانستان مجاهدان را به خدمت گرفته و سپس آن ها را تنها گذاشته است. غرب در سوریه نیز تلاش کرد چیزی به نام شورشی میانه رو را شکل دهد و آن ها به افراط گرایان پیوستند و این یک سیاست چشم بندی است.

وی در ادامه تصریح کرد که زندگی در خاورمیانه نوعی برده داری است. هیچ آزادی قابل عرضی که توسعه یابد وجود ندارد. علاوه بر آن فقر و نابرابری زیادی وجود دارد. جوانان هر گونه امید به آینده را از دست داده اند.

البرادعی در ادامه مسئله شیعه و سنی را تنها یک حقه و کلک دانسته و ماسکی ارزیابی کرد که رقابت های سیاسی منطقه ای در پس آن مخفی شده است.

وی درباره وضعیت داعش در غرب گفت: همچنین در غرب هنوز این موفقیت به دست نیامده است که اعتماد جوانان به سیستم موجود را جلب کنیم. از این رو اعتراضات زیادی وجود دارد.

البرادعی در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله سوریه پرداخته و گفت: هر آنچه ما در قبال سوریه انجام می دهیم باید از طریق سازمان ملل متحد مشروعیت بین المللی داشته باشد.

وی با انتقاد از مسئله روند وخامت مناسبات غرب با روسیه بعد از پایان جنگ سرد گفت: من نمی گویم که همه تقصیرها گردن غرب است اما این بلوک هرگز موفق نشده است با روسیه یک رابطه کاری برقرار کند. ما هزینه این وضعیت را در اوکراین، سوریه و همچنین در مسئله خلع تسلیحات اتمی که دیگر هیچ پیشرفتی ندارد پرداخت می کنیم. ما برای حل بحران سوریه باید همه را بر سر یک میز جمع کنیم.

البرادعی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که این مسئله خوب است که ما با داعش مبارزه کنیم اما اگر ما این مسئله را مورد ارزیابی قرار ندهیم که این سازمان تروریستی از کجا آمده است بنابراین یک داعش شماره 2 و 3 و همین طور بیشتر دریافت می کنیم.

منبع: تسنیم