سرانه مصرف آب شرب در پایتخت به ۳۰۱ لیتر در شبانه روز رسید

    •••••  پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴ — ۰۴:۲۱ کد مطلب : 30454/a   

با احتساب جمعیت ساکن شهر تهران که حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، به طور متوسط سرانه مصرف آب هر تهرانی در نخستین هفته آذر ماه، ۳۰۱ لیتر در شبانه روز بوده است.

 

به گزارش تحلیل ایران، بر اساس پایش های جدید صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان مصرف آب در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران، در هفته اول آذر ماه از یک آذر تا هفتم این ماه، در مجموع 17 میلیون و 911 هزار و 758 مترمکعب آب شرب در پایتخت مصرف شد.

 

متوسط مصرف روزانه آب شرب در شهر تهران در این مدت، 2 میلیون و 558 هزار و 823 مترمکعب بود. با احتساب جمعیت ساکن شهر تهران که حدود 8 میلیون و 500 هزار نفر است، به طور متوسط سرانه مصرف آب هر تهرانی در نخستین هفته آذرماه، 301 لیتر در شبانه روز بوده است.

روند مصرف روزانه آب پایتخت (برحسب مترمکعب) در نخستین هفته آذرماه در نمودار زیر مشخص شده است.

 

منبع: تسنیم