هشدار درباره خطر تسنن آمریکایی و تشیع انگلیسی

    •••••  چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ — ۲۳:۲۵ کد مطلب : 318/a   

تحلیل ایران -  حجت الاسلام هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه گفت: سيره اهل بيت(ع) اينگونه بوده که در باب عزاداري‌ها مانند عاشورا دهه مي‌گرفتند ولي ما در هيچ جايي از تاريخ دهه‌اي به نام دهه محسنيه نداشته‌ايم.

* بايد مراقب باشيم و ببينيم اين رسم‌هايي که جديداً بنا نهاده مي‌شوند چه خطي را دنبال مي‌کنند نه اينکه با آنها مخالفت کنيم. گاهي افرادي آگاهانه اين خط را دنبال مي‌کنند و ديگران ناآگاهانه از آنها پيروي کنند.

* در بين مسلمانان يک سني آمريکايي داريم که تکفير را پيروي مي‌کند و يک تشيع انگليسي داريم که تفرقه را دنبال مي‌کند.

* تشيع انگليسي با کارهايي از قبيل به پا داشتن عزاداري‌هايي که مرسوم نبوده است و رسم کردن آنها، به دنبال وحدت شکني هستند و خط تفرقه را دنبال مي‌کنند. مانند دهه محسنيه که در حال حاضر از سوي تشيع انگليسي در شهرهاي مختلف مذهبي به شدت دنبال مي‌شود و مورد تقويت قرار مي‌گيرد.

* اين افراد هرجا يک گروه مذهبي پيدا کنند از احساسات مذهبي توده‌هاي مردم و جوان‌هايي که خيلي آگاهي ندارند استفاده و آنها را به اسم عشق اهل بيت (ع) جذب مي‌کنند اما در واقع خط تفرقه و نفاق را دنبال مي‌کنند. وي بيان کرد: جدايي افکندن بين مسلمانان، اهانت و لعن به بزرگان فرقه‌هاي ديگر از مشخصه‌هاي خط تشيع انگليسي است. اگر ديديد در مجامع عمومي به صورت علني افرادي از فرقه‌هاي ديگر را مورد لعن و نفرين قرار مي‌دهند بدانيد اينها دنبال کننده خط تشيع انگليسي هستند.

 * سردمداران اين گروه‌ها افرادي هستند که مي‌دانند به اسم اسلام، تشيع و مرجعيت شيعي چه کار مي‌کنند ولي برخي افراد عامي، جاهلانه و از روي ناآگاهي از آنها پيروي مي‌کنند.

* متأسفانه اين افراد آدم‌هاي بسيار کم سوادي هستند که معلوم است پايگاه آنها کجاست، به کجاها وابسته هستند و چه پول‌هاي کلاني از کشورهاي خارجي براي آنها ارسال مي‌شود.

* بايد در خصوص خط تشيع انگليسي به مردم آگاهي و هشدار داد که مراقب باشند در دام اين گروه‌ها نيافتند که اگر چنين شود، تکفيري‌ها هم حجت پيدا مي‌کنند، تقويت مي‌شوند و بر اين طبل تفرقه بيشتر مي‌کوبند و اين گونه مي‌شود که در عراق، افغانستان، پاکستان و ساير بلاد، مسلمانان به جان هم مي‌افتند و تعدادي انسان مظلوم هم کشته مي‌شوند. هر خوني که ريخته شود به گردن تفرقه افکنان است و بايد پاسخگو باشند.

* کساني که بر روي منبر به بزرگان فرقه‌هاي مختلف اهانت مي‌کنند و احساسات گروهي را برانگيخته مي‌کنند و باعث مي‌شوند که تعدادي به جان هم بيافتند و يکديگر را بکشند بايد بدانند که خون اين افراد بر عهده آنهاست. البته اين افراد پول زياد دارند و فعاليت‌هاي گسترده‌اي مي‌کنند، مي‌گويند، مي‌نويسند، در سايت‌ها قرار مي‌دهند و باعث تحريک ديگران مي‌شوند.

* خط تشيع انگليسي يکي از خطرناک ترين خطوطي است که در اين دهه فعال شده است و بايد درخصوص آن به مردم آگاهي داد تا مبارزه شود. تسنن آمريکايي هم خطرناک است. تسنن آمريکايي همان خط تکفيري است که الان در دنياي اسلام جنايت مي‌کند و دنبال مي‌شود.