سخنی پیرامون دادگاه غیر علنی محاکمه دلال نفتی بابک زنجانی

ناصر محمدي
    •••••  چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ — ۱۰:۳۴ کد مطلب : 32148/a   

بسمه تعالی


   چند ماهی است که از محاکمه بابک زنجانی دلال نفتی در دولت دهم می گذرد و  تا کنون تمامی دادگاههای این متهم نفتی بصورت علنی و در حضور خبر نگاران و رسانه های عمومی برگزار شده است.


در آغاز اطلاع رسانی برای برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه زنجانی به یکباره اعلام شد که بنا به در خواست سه متهم این پرونده دادگاه بصورت غیر علنی بر گزار می شود .

پس از پایان دادگاه  یکی از وکلای این پرونده بزرگ اختلاس مالی  اعلام نمود که بنا به در خواست سه متهم این پرونده و باتوجه به دلایل امنیت ملی و منافع ملی؟!!!!  رئیس دادگاه قانع شد  که جلسه بصورت غیر علنی بر گزار شود .


بایستی به این نکته توجه نمود که استفاده از واژه هایی مانند  امنیت ملی و منافع ملی بار حقوقی سنگینی دارد و نمی توان از این واژه ها در هر مکانی و هر دلیلی استفاده نمود چرا که کاربرد این واژه ها در سطح راهبردی است و یک وکیل به دفاع از موکل خود نمی تواند از این واژه ها که بار حقوقی سنگینی دارد استفاده نماید.


محاکمه متهمان نفتی که میلیاردها  یورو از ثروت این مملکت را به غارت برده اند و اکنون در  محکمه  جمهوری اسلامی ایران  به دلیل اتهامات خود در حال محاکمه می باشد و می بایستی  با صدور رای اینگونه افراد به اشد مجازات برسند و درس عبرتی باشند برای دیگران،که البته  اقدام چنین محاکماتی در گذشته روند کندی در عبرت گیری متهمان داشته است.


لذا تاکید این یاد داشت به این نکته است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران نباید به این افراد اجازه دهند که در دفاع از اعمال زشت و ناپسند خود از واژه ای امنیت ملی و منافع استفاده نمایند.

شهر وندان جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق قانونی خود هرگز اجازه نخواهند داد منافع ملی و امنیت مکلی ملعبه چنین افرادی باشد.