گپ و گفت با دکتر احمد ساعی

    •••••  شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ — ۱۹:۳۰ کد مطلب : 335/a   
 
کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند
 
 سلسله جلسات گپ و گفت با پیشکسوتان دانش سیاست
 
جلسه ششم 
 
با حضور
 
جناب آقای دکتر احمد ساعی 
 
زمان : 24 دی ماه 1393 ساعت 17/30
 
مکان: خیایان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
 
 
ورود برای علاقمندان آزاد است