سند بسیار محرمانه «ترتیبات امنیتی» سازمان ملل درباره یمن

    •••••  پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ — ۱۶:۴۷ کد مطلب : 35759/a   

سازمان ملل بندهای پیش نویس سند «ترتیبات امنیتی » یمن را در چارچوب بسیار محرمانه تنظیم کرده است و انتظار می رود بندهای این پیش نویس با طرفهای اصلی یمنی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

 

به گزارش تحلیل ایران به نقل از پایگاه خبری المیادین، سازمان ملل بندهای پیش نویس سند «ترتیبات امنیتی » یمن را در چارچوب بسیار محرمانه و مفصل تنظیم کرده است و پیش بینی می شود بندهای این پیش نویس با طرفهای اصلی یمنی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

 

سند ترتیبات امنیتی بحران یمن که قرار است از سوی سازمان ملل به اطلاع طرفهای مختلف یمنی برسد ، مفصل بوده و فعالیت موسسات رسمی مختلف و نقش مورد انتظار هر یک از آنان از جمله اجرایی کردن راه حل های امنیتی پیشنهادی و نیز نقش کمکی سازمان ملل در این خصوص را در برمی گیرد.

 

نقش شورای ملی یمن در اجرایی کردن آتش بس

 

اما در خصوص نقش شورای ملی یمن در این سند پیشنهاد شده است که این شورا توسعه عملیات آتش بس را برای اجرایی کردن و نظارت بر آن را برعهده بگیرد و علاوه بر این برنامه فراگیری را در این خصوص و نیز در ارتباط با عقب نشینی و کنترل سلاح ها طراحی کند.

 

به گزارش تحلیل ایران، بر اساس بندهای سند مزبور، شورای ملی باید گزارش هایی را آماده کرده و به دو طرف دست اندرکار حل بحران و رهبری رسمی ارائه دهد .

 

علاوه بر این باید ترتیبات امنیتی انتقالی را تنظیم کرده و گزارش های شوراهای امنیتی استان ها را مورد ارزیابی قرار دهد و راهکاری را برای حل و فصل کشمکش داخلی فراهم کند.

 

کمک های سازمان ملل به مراحل نخست آتش بس

 

اما سازمان ملل و نماینده ویژه دبیر کل این سازمان در ارائه برخی توصیه های فنی در خصوص توسعه عملیات و اقدامات مربوط به مرحله نخست آن کمک خواهند کرد و بر شیوه اجرای این اقدامات در مراحل بعدی نیز نظارت دارند و در صورت عدم دستیابی به توافق ، کمک خواهند کرد که کشمکش ها حل و فصل شود.

 

علاوه بر این سازمان ملل بر تامین منابع مالی این اقدامات با استفاده از صندوق اعتباری سازمان ملل نظارت خواهد کرد و با هیئت سازمان ملل در یمن هماهنگی بعمل آورده و بسته محدودی از کمک ها را در این خصوص ارائه خواهد کرد.

 

نقش شوراهای امنیتی استان ها

 

اما در سند ترتیبات امنیتی مسئولیتی که برای شوراهای امنیتی استان ها در نظر گرفته شده است شامل توافق آنان با طرفهای داخلی مورد اعتماد است تا به این ترتیب بتوانند در ارتباط با تبادل اطلاعات سازنده و مورد اعتماد با جامعه جهانی و طرفهای مذهبی و گروههای فعال زنان در یمن تدابیری را در نظر بگیرند.

 

علاوه بر این شوراهای مزبور باید جوانب مختلف آتش بس را به طور عملی تحت نظارت قرار دهند

که این جوانب شامل موارد زیر است:

 

-روند خارج کردن مهمات نظامی

 

- جمع آوری سلاح

 

-پایبندی به آتش بس

 

-ارسال گزارش به شورای ملی

 

-ارزیابی گزارش های رسیده از طرفهای مختلف داخلی و تایید آن

 

-تامین راهکاری برای حل کشمکش داخلی

 

سازمان ملل در این خصوص با ارائه برخی توصیه های فنی در باره توسعه عملیات و اقدامات مربوط به مراحل اولیه و نیز بسته محدود کمک ها، ایفای نقش خواهد کرد.

 

مراحل عملی

 

بر اساس متن سند مربوط به ترتیبات امنیتی، شورای ملی یمن برنامه امنیتی عملیات انتقالی را تنظیم کرده و معیارهای ساده ای را برای یگان های نظامی و افراد به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی موقت در نظر می‌گیرد و ساختارهای نظامی طرف‌های مختلف یمن را مورد بازنگری قرار می‌دهد .

 

علاوه بر این یگان‌هایی را که توان بازنگری در محل استقرار خود را به عنوان نیروهای موقت داشته باشند، تعیین کرده و تغییرات مورد نظر را در فرماندهی و نیروهای آنان اعمال می کنند و اهداف احتمالی برای استقرار و نیازهای لوجستیکی مرتبط با پشتیبانی این نیروها را در نظر می‌گیرند و نقشه استقرار مجدد نیروهای امنیتی موقت و تعیین شده را توسعه می بخشند.

 

شورای ملی همچنین معیارهایی را برای تحویل اولیه مناطق به نیروهای امنیتی موقت یمن در نظر می گیرد که با عملکرد این نیروها مرتبط بوده و اقدامات امنیتی و روند تسلیم سلاح های سنگین به جا مانده از نیروهای قبلی به نیروهای موقت را ساماندهی می کنند.

 

این شورا همچنین برنامه های بازنگری در استقرار نیروهای موقت و روند عملیات انتقالی را در اختیار شوراهای امنیتی استان ها قرار می دهند.

 

یکی دیگر از کارهای شورای ملی یمن در نظر گرفتن برنامه امنیتی در دو سطح داخلی و ملی است.

 

در این چارچوب سازمان ملل به منظور اطمینان از صحت معیارهای موجود یگانهای نظامی و نیروهایی را که برای آن در نظر گرفته شده اند، مورد ارزیابی مجدد فنی قرار می دهد.

 

سازمان ملل همچنین نیازمندی های مربوط به تامین حمایت خارجی از روند عملیات استقرار نیروها و تماس آن با جامعه جهانی را در نظر گرفته و تلاش می کند که این نیازها را تامین کند و علاوه بر این معیارهای مسئولیت های امنیتی نیروهای موقت و سرویس امنیتی را مورد ارزیابی فنی قرار می دهد.

 

نظارت شوراهای امنیتی استان‌ها بر روند تغییرات امنیتی

 

شوراهای امنیتی استان ها بر رسیدن نیروهای امنیتی موقت و تحویل ماموریت امنیتی به آنان نظارت می کنند و همچنین حوادث امنیتی را زیر نظر می گیرند و گزارش های مربوط به تمام این مسائل را در اختیار شورای ملی یمن قرار می دهند.

 

در کنار این فعالیت ها، شوراهای امنیتی استان ها مسئولیت تضمین اعتماد سازی در جامعه از سوی نیروهای امنیتی موقت و نیروهای مدیریت محلی را برعهده دارند و سازمان ملل نیز گزارش های دریافتی از این شوراها را با توجه مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

همچنین شوراهای امنیتی استان‌ها همین مسئولیت ها را در مرحله انتقال امنیتی نهایی بر عهده دارند و سازمان ملل نیز ملاحظه گزارش های مربوط به عملکرد موسسات امنیتی و تعیین نیازمندی های مربوط به هرگونه آموزش جدید و حمایت از نهادهای امنیتی رسمی و ایجاد منابع به شکل صحیح را برعهده دارد.

 

نقش نیروهای امنیتی موقت در نظارت اجرایی

 

بر اساس سند ترتیبات امنیتی، نیروهای امنیتی موقت ماموریت تعیین مواردی که در مورد مسائل زیر موجب نگرانی است، برعهده دارد:

 

حقوق بشر

 

مدیریت نظم کلی

 

نهاد قضائی و اصلاحات

 

علاوه بر این، نیروهای امنیتی موقت باید گزارش‌هایی را در ارتباط با توسعه موازی در نهادهای امنیتی ازجمله آموزش و توانمندی‌ها بر اساس معیارهای کاری تعیین شده به شورای ملی تحویل دهند.

 

نظارت شوراهای امنیتی استان ها بر امنیت عقب نشینی یگان های نظامی

 

گزارش این شوراها به شورای ملی در خصوص عقب نشینی یگان های نظامی باید شامل موارد زیر باشد:

 

- نیروهایی که عقب نشینی کرده و مهماتی که از خود به جا می گذارند و راههای مقابله با آن به اضافه ایجاد نقاط جدید استقرار و بازرسی نیروهای جدید.

 

-تهیه گزارشی از نقطه حرکت نیروهای جدید شامل سربازان و یگان های نظامی و مهمات آنان و ارائه آن به شورای ملی.

 

-تصویب گزارش این شورای امنیتی استان ها از سوی طرف های محلی.

 

- ارائه عکس و فیلم ویدئویی از عقب نشینی نیروها به شورای ملی در حد امکان.

 

-ارائه فهرست سلاح هایی که از نیروهای در حال عقب نشینی به جا مانده است به شورای ملی.

 

-ارائه گزارش در مورد عقب نشینی نهایی نیروهای مزبور.

 

-ضمیمه کردن اطلاعاتی در مورد گذرگاهها به گزارش های ارسالی به شورای ملی.

 

-تماس با طرف های داخلی مستقر در نقاط بازرسی به منظور اطمینان یافتن از جریان عملیات عقب نشینی.

 

سازمان ملل نیز باید تصاویر ماهواره ای مربوط به شکل یگان ها در منطقه که آتش بس شده است، تهیه کند و نقشه عقب نشینی نیروها را بازنگری کرده و ضامن برنامه تدابیر امنیتی انتقالی باشد.

 

در این میان شوراهای امنیتی استان ها گزارشی را در مورد توان کنونی نیروهای جدید شامل سربازان، خودروهای نظامی و مهمات به شورای ملی ارائه می دهند و در آن به وضعیت آمادگی و امنیت تسلیحاتی اشاره می کنند.

 

نظارت شوراهای امنیتی استان‌ها بر استقرار نهایی یگان‌های نظامی

 

پس از اقدامات بالا، شوراهای امنیتی استان ها گزارشی را در مورد توان کنونی نیروهای جدید و محل نهایی استقرار آنان در اختیار شورای ملی قرار می دهند و آن را به عکس و فیلم ویدئویی ضمیمه می کنند تا طرف های محلی بتوانند آن را تایید کنند.

 

در صورت بروز مشکلاتی بین شوراهای امنیتی استان ها که نتوان آن را با تبادل نظرات داخلی حل و فصل کرد، تمام اطلاعات موجود در ارتباط با موضوع مورد اختلاف به شورای ملی ارائه می شود.

 

اما نقش سازمان ملل در مورد این مرحله شامل تامین مداوم تصاویر ماهواره ای و غیره در ارتباط با شکل یگان های موقت و محل نهایی استقرار آنان و دریافت اطلاعاتی در مورد کشمکش ها و توسعه حمایت ها است تا در حد توان به شورای ملی برای حل و فصل کشمکش ها کمک کند.

 

موارد نقض آتش بس

 

شوراهای امنیتی استان ها راهبرد روابط با طرف های محلی از جمله جامعه مدنی و گروههای مذهبی و فعالان زنان و غیره را توسعه می بخشند، به گونه ای که راهکاری برای جمع آوری

اطلاعات و اطمینان از آن فراهم شود.

 

علاوه بر این راهکاری جایگزین برای ارتباط عمومی از جمله تلفن و وسایل ارتباط اجتماعی را توسعه داده و موارد احتمالی نقض آتش بس را رصد کرده و در این خصوص میزان صحت آن را در نظر گرفته و در گزارش خود به شورای ملی آن را ذکر می کنند.

 

همچنین راهکاری معتبر را برای حل و فصل کشمکش ها و اختلافات در نظر می گیرند و در صورتی که نتوانند در این زمینه به توافق برسند، تمام اطلاعات موجود در مورد موارد نقض آتش بس را در اختیار شورای ملی قرار داده و آمادگی خود را برای حمایت از روند حل و فصل کشمکش‌ها اعلام می‌دارند.