شیرینی برجام !

ابوالفضل بشیری
    •••••  جمعه ۰۲ بهمن ۱۳۹۴ — ۲۲:۲۷ کد مطلب : 41723/a   

چند روز پیش با توجه به افزایش غلظت آلاینده ها جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شد. بر اساس مصوبات آن جلسه، مدارس ابتدایی در استان تهران غیر از شهرهای دماوند و فیروزکوه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مورخ 28 و 29 دی ماه تعطیل اعلام شد؛ ساعت کاری ادارات شهر تهران نیز از ساعت 16:30 به 14:30 کاهش پیدا کرد و مطابق تصمیم این کمیته تأخیر دو ساعته در شروع کار ادارات دولتی و بخش خصوصی به غیر از بانک‌ها، مراکز درمانی و نیروی انتظامی و نظامی شهر تهران و شهرستان ری در روز سه‌شنبه 29 دی در دستور کار قرار گرفت.


این مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در حالی بود که شاخص کیفیت هوا در روزهای 28 و 29 دی ماه برای ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون به ترتیب برابر 118 و 108 بوده و این اعداد به معنای آن است که شاخص کیفیت هوا به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بوده است. حال سوال اینجاست که  چرا در روزهای 23 ، 24 و 26 دی ماه(و چندین روز دیگر) که شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون به ترتیب برابر 149، 127 و 119 بوده، شاهد اینگونه مصوبات از کمیته اضطرار آلودگی هوا نبوده ایم!  قابل توجه است که شاخص کیفیت هوا در روز 30 دی ماه به عدد 114 رسیده است که تقریبا نشان از عدم کارآیی تصمیمات فوق در جهت روند کاهش آلودگی هوای تهران دارد.


با این اوصاف فارغ از اینکه اینگونه مصوبات چقدر در حل مشکل آلودگی هوای تهران راهگشاست؛ شاید بتوان تصمیمات فوق در روزهای 28 و 29 دی ماه را به نوعی به عنوان " شیرینی برجام " تلقی نمود!