افشاگری اسنودن : رسوایی یا مانور قدرت؟

تحلیل ایران
    •••••  چهارشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۲ — ۲۲:۴۷ کد مطلب : 43/a   

اکنون مدتی است که از ماجرای افشاگری اسنودن می گذرد و هر روز ابعاد جدیدی از جاسوسی آمریکا در بعد مخابراتی و فضای سایبر مشخص می شود. از بعد رسانه ای ماجرای افشاگرایی اسنودن ضربه بزرگی به سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و وجهه این کشور در صحنه جهانی زده است. ناکامی آمریکا در بازگرداندن اسنودن از روسیه، لو رفتن شنودهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بویژه در اروپا حتی در سطح سران این کشورها که اسباب ناراحتی و نارضایتی متحدان اروپایی را به همراه داشته است، تنها بخشی از هزینه هایی است که متوجه آمریکا شده است. اما آیا نمی توان بدون آنکه به تئوری توطئه روی آورد سودی هم در این جریان برای دولت آمریکا دید؟

پس از افول قدرت اروپا به دنبال دو جنگ جهانی و بویژه جنگ دوم جهانی، قدرتهای این قاره با ناباوری نظاره گر تقسیم جهان و مناطق و منافع تحت اختیارشان بین دو قدرتی شدند که تا پیش از آن زیر دستشان بودند. پس از فروپاشی شوروی، روسیه به وضعیت سابق برگشته و آمریکا خطر افول را جدی گرفته است. در چنین شرایطی ظهور اروپای متحد خطر بازگشت ارباب قدیم به صحنه را جدی کرده است. اروپایی که حول قدرت اقتصادی آلمان گرد آمده است.

باید این نکته را مدنظر داشت که آمریکاییها و روس ها چه در زمان جنگ سرد و چه در حال حاضر به رغم تمامی اختلافات و رقابت های کهنه و جدید، در یک نکته مهم اشتراک نظر کامل دارند و آن پیشگیری از احیای قدرت اروپا و بازگشتن آن به صحنه به عنوان قدرت تراز اول جهانی است. امری که در دراز مدت با توجه به قابلیت ها این قاره، ارتباطات گسترده، بازار بزرگ داخلی (بزرگتر از مجموع بازار داخلی آمریکا و روسیه) و بسیاری پیشران های دیگر گریز ناپذیر می نماید.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد آلمان، اروپا گام های اتحاد با شتاب برداشته شده است چه از لحاظ اقتصادی و چه سیاسی و دیپلماتیک. اولین چالش آمریکا در فردای جنگ سرد، کنار گذاشتن ناتو و ایده تشکیل ارتش متحد اروپا بود. امری که آمریکا با دشواری بسیار به مقابله با آن پرداخت و پس از یازده سپتامبر و تهدیدات متعدد امنیتی و نظامی پیش آمده توانست اروپا را در ناتو و در زیر نظارت و فرماندهی خود نگاه دارد و با طرح ایده اروپای نو در برابر اروپای کهنه (اروپای شرقی و مرکزی در برابر اروپای غربی) تهدیدی را متوجه رویای اروپایی کند. اما زنگ های خطر برای آمریکاییها و روسها مدتهاست که به صدا درآمده و آنها را از این حیث به هم نزدیک ساخته است. وابسته بودن اروپا به نفت و گاز روسیه و نفت خام خاورمیانه تحت نفوذ آمریکا تا حد زیادی قدرت مانور آنها را محدود کرده است. اما هر از چند گاهی باید به اروپاییها یادآور شد که تا چه حد شکننده اند. همانطور که ذکر شد ماجرای یازده سپتامبر چنین خاصیتی داشت و به طور غیر مستقیم آنها را متوجه آسیب پذیریشان در ابعاد امنیتی و نظامی کرد.

حال با عنایت به تصویری که ارائه شد می توان به موضوع افشاگری اسنودن بازگشت و این بار تحلیل جدیدی از چنین افشاگری هایی به دست داد. از منظر جدید، افشاگری هایی چون ماجرای اسنودن و پیش از آن ماجرای سایت ویکی لیکس را می توان نمایش قدرت آمریکا در صحنه جهانی و تسلط آن بر شریان های اطلاعاتی و ارتباطی جهان و ضعف مطلق رقبای بالقوه دانست. نمایش قدرتی که البته در پوشش افشاگری ضمن رساندن پیام، آمریکا را از مظان اتهام تهدید و ارعاب رقبا مبرا می سازد و در عین حال ضعف رقیب را به وی گوشزد کرده و با کمترین هزینه او را بر سر جایش می نشاند. سناریویی که روسیه نیز بر خلاف ظاهر امر  نقش بازیگر مکمل را بازی می کند.