رژیم اسرائیل و نتانیاهو مایه شرمساری قوم یهودند

    •••••  شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۲:۳۱ کد مطلب : 447/a   

یکی از رهبران فرقه ضد صهیونیستی ناتوری کارتا با اشاره به این که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک جنایتکار جنگی است، گفت: دعوت کنگره آمریکا از نتانیاهو مایه شرمساری مردم آمریکا و همه یهودیان جهان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تحلیل ایران ، دیوید فلدمن یکی از رهبران فرقه " ناتوری کارتا " که از تشکیلات فعال ضد صهیونیستی در آمریکا به شمار می رود ، گفت : دعوت کنگره آمریکا از نتانیاهو به عنوان نماینده یهودیان جهان یک اشتباه بزرگ محسوب می شود و تشکیلات " ناتوری کارتا " با برگزاری تظاهرات گسترده ای اعتراض خود را به این اقدام کنگره آمریکا ابراز خواهد کرد.
وی افزود، یهودیان جهان از نخستین روز تشکیل دولت اسرائیل مخالفت خود را با این دولت اعلام و همواره نفرت و انزجار خود را نسبت به جنایت هایی را که این رژیم اشغال گر در مورد مردم فلسطین مرتکب شده ابراز کرده است.
این رهبر یهودیان ضد صهیونیست افزود، هیچ امیدی به این که نتیجه مثبتی از انتخابات آینده سران رژیم صهیونیستی عاید مردم فلسطین و یا حتی یهودیان ساکن اسرائیل بشود نیست و آنچه از این انتخابات جاصل بشود مثل همیشه یا بدخواهد بود ویا بد تر.
وی گفت، بیشتر یهودیان جهان بر این عقیده اند که تشکیلاتی بنام رژیم اسراییل نباید وجود داشته باشد و تنها راه پایان گرفتن درد ورنج مردم فلسطین و شرمساری یهودیان راستین جهان از میان رفتن این رژیم است.
فلدمن در ادامه افزود: بر اساس نص صریح تورات تشکیل هرگونه دولتی به نام قوم یهود مغایر با احکام یهودیت است و لذا یهودیان راستین هرگز چیزی به نام دولت اسرائیل را به رسمیت نشناخته اند و هر کسی را هم که در این انتخابات پیروز بشود به رسمیت نخواهند شناخت.
رهبر فرقه " ناتوری کارتا "افزود : ما کسانی را هم که با نام دولت اسرائیل و به نمایندگی از طرف مردم یهود با مردم سختی کشیده فلسطینی مذاکره می کنند به رسمیت نمی شناسیم و حاصل این مذاکرات مورد تایید و قبول ما نخواهد بود.
وی راه حل مسئله فلسطین را خاتمه اشغال سرزمین های فلسطینی است که هم به رنج و مشقت مردم فلسطین و هم ننگ و شرمساری یهودیان جهان خاتمه خواهد داد.
وی تاکید کرد، زمانی که با ساقط شدن رژیم اسرائیل و خاتمه یافتن اشغال سرزمین های فلسطینی صلح وآرامش به این سرزمین ها باز گردد مردم یهود کمترین مشکلی برای زندگی در سرزمینی که دولتی غیر یهودی داشته باشد، نخوهند داشت.
دیوید فلدمن در پایان افزود : زمانی که ساکنان اصلی این سرزمین ها یعنی فلسطینی ها امکان تصمیم گیری درمورد سرنوشت خود و تعیین حکومت موردتایید خود را پیدا بکنند ، پیروان یهودیت بی هیچ تردیدی مایل خواهند بود تا تحت حکومت هر دولتی اعم از مذهبی و یا غیرمذهبی با آسودگی خاطر زندگی کنند.

ا.ا