انتقادها به ظریف از روی جمود است

    •••••  دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ — ۲۲:۱۱ کد مطلب : 459/a   

ظریف باهوش و با تجربه است

 علی مطهری درباره انتقاداتی که به پیاده روی ظریف در جریان مذاکرات هسته ای اخیر با وزیر

امورخارجه آمریکا در ژنو شد گفت : این سخنان و انتقادات بیشتر از روی سطحی نگری و جمود فکری

است. در دیپلماسی و سیاست خارجی مهم این است که ما امتیازی به ضرر ملت به طرف مقابل

ندهیم ولی اینکه کسی با طرف مقابل قدم بزند و بخندد و صحبت کند، ملاک نیست.

به گزارش تحلیل ایران ، علی مطهرینماینده تهران در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه گفت:

به نظر من این حرف ها بیشتر بهانه گیری است . ما باید به محتوی مذاکرات نگاه کنیم تا هیچ کجا

از آرمان ها کوتاه نیایم و اصول خود را حفظ کنیم. والا این مسایل بسیار ظاهری است.

مطهری اظهار داشت : پیامبر اکرم (ص) نیز قبل از فتح مکه با ابوسفیان صحبت هایی داشتند و

فرض کنید که ایشان با ابوسفیان قدم هم زده اند. آیا کار غلطی بوده است؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تایید عملکرد و رفتار «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه در

جریان مذاکرات هسته ای تاکید کرد : من بطورکلی روش وی را تایید می کنم و فکر می کنم انسانی

باهوش و با تجربه ای است . امیدوارم این کشتی را سالم به مقصد برساند.

روز گذشته بیست و یک نماینده مجلس با طرح سوالی از وزیر مورخارجه پیاده روی «محمدجواد

ظریف» با «جان کری» و سفر به فرانسه را «دو خطای دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات اخیر»

خواندند خواهان پاسخگویی وی شدند.

ا.ا