افت شدید تراز تجارت برق ایران

    •••••  شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ — ۰۸:۵۲ کد مطلب : 48708/a   

در سال ۹۳ خالص صادرات برق کشور ( تراز تجارت برق) با ۲۷.۶ درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ به ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسید.

 

به گزارش پايگاه خبری تحليلی "تحليل ايران" به نقل از خبرنگار  خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا به تهیه و انتشار "خلاصه تحولات اقتصادی کشور" در سال 1393 اقدام کرده است. بر اساس این گزارش جامع بانک مرکزی، در سال 1393 تولید برق کشور با 5 درصد رشد نسبت به سال گذشته بالغ بر 271 میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت بود. از کل برق تولید شده در کشور، 47.6 درصد به نیروگاههای تحت مدیریت وزارت نیرو و 52.4 درصد به نیروگاههای تحت مدیریت سایر موسسات اختصاص داشت.


در سال گذشته، بیشترین میزان تولید برق توسط نیروگاههای بخاری به میزان 64 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت و کمترین میزان تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی، دیزلی و بادی در مجموع به میزان 14 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت بود. 


در این سال، تمامی نیروگاهها کاهش تولید برق داشتند و بیشترین کاهش تولید به نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی با 57.8 درصد کاهش اختصاص داشت.


در سال 1393 مصرف برق با 6.3 درصد رشد نسبت به سال 92 به 218 میلیارد و 900 میلیون کیلووات ساعت رسید. در این سال بیشترین رشد مصرف برق به بخش عمومی با 11.3 درصد رشد اختصاص داشت. رشد مصرف برق در بخش صنعتی 5.8 درصد بود.


در این سال مصرف برق بخش های تجاری، روشنایی معابر، خانگی و کشاورزی به ترتیب با 10.8 درصد، 8.2 درصد، 7.2 درصد و 1.2 درصد افزایش مواجه شد. بیشترین سهم مصرف برق مربوط به بخش صنعتی با 34.1 درصد و سپس بخش خانگی با 32.2 درصد بود.


در سال 93 صادرات برق کشور به 10 میلیارد و 100 میلیون کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال 92 معادل 11.7 درصد کاهش داشت. واردات برق نیز با 43.5 درصد افزایش به 3 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت رسید. به این ترتیب خالص صادرات برق کشور با 27.6 درصد کاهش نسبت به سال 92 به 6 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت رسید.


در سال گذشته، برق وارداتی از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان تأمین شد که سهم کشور ترکمنستان 73.5 درصد بود. در این سال صادرات برق به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه صورت گرفت که حدود 59 درصد آن به کشور عراق صورت گرفته است.