نگاهی به آمار پرداخت حقوق ۸.۵ میلیون نفر کارمندان دولت

ناصر محمدي
    •••••  پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۳ — ۲۳:۵۵ کد مطلب : 495/a   

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها دولت به۸.۵میلیون کارمند دستگاه اجرایی  و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و ۳۰درصد کارمندان هم دیپلم و زیردیپلم هستند.

تعداد حقوق بگیران دستگاههای اجرایی در سال۱۳۹۳

عنوان

تعداد

وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی

۲۰۳۴۰۰۰ نفر

کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی

۶۰۰۰۰۰ نفر

شرکت های دولتی

۴۳۶۴۸۸ نفر

نهادهای عمومی و غیردولتی

۶۰۳۰۰۰ نفر

حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین

۳۱۲۰۰۰ نفر

جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی

۳۹۸۵۴۸۸ نفر

تعدادحقوق بگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی سال۱۳۹۳

عنوان

محل تامین منابع

تعداد

صندوق های بازنشستگی کشوری

۸۰ درصد بودجه عمومی

۱۲۴۷۰۰۰ نفر

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

۹۸ درصد بودجه عمومی

۶۵۸۰۰۰ نفر

صندوق تامین اجتماعی

صندوق+بودجه عمومی

۲۳۸۶۰۰۰ نفر

سایر صندوق های بازنشستگی

صندوق+بودجه عمومی

۲۰۰۰۰۰ نفر

جمع کل تعداد بازنشستگان

 

۴۴۹۱۰۰۰ نفر

 

تعداد مدیران کشور

  • تعداد مدیران در سطح معاون وزیر : ۸۷۴نفر

  • تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: ۱۴۵۱۹۹نفر

  • تعدادمدیران واحدهای عملیاتی: ۲۹۶۳۳۶نفر

توزیع کارکنان دولت بر حسب مدرک تحصیلی

تعدادکارمندان دولت در مقطع دکترا: ۳.۱درصد

  • تعدادکارمندان دولت در مقطع فوق لیسانس: ۵.۲درصد

  • تعداد کارمندان دولت در مقطع لیسانس : ۴۱.۷درصد

  • تعداد کارمندان دولت د ر مقطع فوق دیپلم : ۲۰.۳درصد

  • تعداد کارمندان دولت  درمقطع دیپلم : ۲۰.۲درصد

  • تعدادکارمندان دولت در مقطع کمتر از دیپلم : ۹.۵درصد

بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که بر اساس مصوبه دولت دهم۶۲۸هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تامل این است که۵۰۰هزار نفر بدون مجوز قانونی و۶۲۸هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند.

تعداد دستگاه های اجرایی در کشور

وزارتخانه

۱۸ عدد

موسسات دولتی

۹۱۱ عدد

شرکت های دولتی

۷۷۹ عدد

نهادهای غیردولتی و سازمانهای تحت نظارت رهبری

۴۲ عدد

موسسات و شرکتهای تحت پوشش نهادهای غیر دولتی

۵۹۵ عدد

صندوق بازنشستگی

۲۰ عدد

شهرداری ها

۱۲۳۶ عدد

با جمع دستگاههای اجرایی میتوان گفت که در کشور ۳۶۰۱دستگاه اجرایی فعالیت می کنند. همچنین در استانهای کشور هم حدود۲۴۷هزار و ۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند.

یادداشت :

مقایسه آمار شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری نشان می دهد که حدود 4میلیون حقوق بگیر شاغل دولت هستند که براساس مصوبه دولت دهم۶۲۸ هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد که بر این اساس تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد.

نکته قابل تامل این است که۵۰۰هزار نفر بدون مجوز قانونی و۶۲۸هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند، و در مقابل آن حدود4.5 میلیون نفر حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و نیروهای مسلح هستند و جالب این است که بازنشستگان نیروهای مسلح بیش از شاغلین آن میباشد.که این خود یکی از نکات تامل برانگیز می باشد.

از سویی با افزایش امید به زندگی و افزایش سالمندان از6 میلیون نفر فعلی به 11 میلیون نفر تا سال1400 عملا تعداد حقوق بگیران بازنشسته افزایش خواهد یافت و دولتهای آینده میبایستی خود را برای افزایش هزینه های جاری ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان آماده نمایند. البته در این زمینه قوای مجریه و مقننه میبایستی تدابیر لازم را بیاندیشند.

در این زمینه میبایستی از تجربیات سایر کشورهای جهان میبایستی به ره گرفت از جمله طرح بازنشستگی زودتر از موعد را که از اواخر دولت هفتم آغاز شده بود و در دولتهای نهم و دهم شدت گرفته بود متوقف نمایند، میزان سن بازنشستگی در وهله اول برای تمامی افراد و در مرحله بعد برای افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا حداقل35 سال تعیین گردد و در نهایت با تشکیل نشستهای تخصصی و کارهای کارشناسی و خبرگی راه حلهای مناسب را برای کاهش هزینه های دولت در آینده فراهم نمایند.