پرتاب یک ماهواره در کشور طی چند روز آینده

    •••••  یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۸:۳۷ کد مطلب : 517/a   

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پرتاب یک ماهواره در چند روز آینده خبر داد .

به گزارش خبرنگار تحلیل ایران ،سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهورامروز یکشنبه درباره

جزئیات بیشتر این مسئله، گفت: افتخار این مسئله برای کسانی است که تا به حال درگیر آن بودند و 

ما در معاونت تازه درگیر این مسائل خواهیم شد و این بی انصافی است که من در مورد این

صحبت نکنم.

ستاری درباره نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه مرکز ملی فضایی، گفت: سه

شنبه جاری جلسه ای در رابطه با سازمان فضایی خواهیم داشت و در آن جلسه درباره مسئله سازمان

فضایی و مرکز ملی فضایی که قرار است در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شود ،

صحبتها و گفت وگوهایی صورت گیرد.

ستاری همچنین افزود: کشتی اقیانوس پیما به زودی به آب اندازی می شود.

این کشتی آماده است و یکی از دلایل تأخیر به آب اندازی آن این بود که بخشهایی از آن آماده نشده

بود و ما بنا نداریم کار نیمه تمام رونمایی کنیم.

ا.ا