احتمال مواخذه ملوانان وکادر مرکز فرماندهی آمریکا وجود دارد

    •••••  پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ — ۰۵:۰۲ کد مطلب : 52754/a   

 

شبکه تلویزیونی «سی.ان.ان» گزارش داد یک مقام مسئول درپرونده ملوانان آمریکایی، با اذعان به مشخص شدن اشتباه صورت گرفته ازطرف ملوانان ومرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا، ازارسال نتایج تحقیقات به فرماندهان ارشد آمریکا واحتمال مواخذه ملوانان وپرسنل مرکز فرماندهی خبر داد.

 

به گزارش تحلیل ایران ؛ نیروی دریایی آمریکا درارتباط با ملوانان آمریکایی دستگیر شده درحریم مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس اقدام به بازجویی این ملوانان کرده است.


یک مقام مسئول که بطورمستقیم با پرونده ملوانان درارتباط است به سی.ان.ان گفت، با وجود آماده شدن گزارش اولیه بازجویی های انجام شده از ملوانان آمریکایی، بخاطر اینکه ملوانان و دیگرمقامات نیروی دریایی ممکن است بخاطر این اشتباه مورد تنبیه نظامی قرارگیرند، انتشار این گزارش تا زمان حل و فصل این پرونده امکان پذیر نخواهد بود.


سی.ان.ان به نقل ازاین مقام آگاه گزارش داد، این قایق ها که ازمبدا کویت به بحرین عازم بودند درپی یک سلسله اشتباه همچون «عدم آشنایی با مسیرکه برای اولین بار طی می کردند»، «بی خوابی درشب پیش ازسفر که مشغول تعمیرات بر روی قایق های خراب بوده اند و مجبور به استفاده ازقطعات قایق سوم برای راه اندازی دوقایق بوده اند» و«مشکلات ارتباطات ماهواره ای با مرکز ارتباطات» و«عدم انجام جلسه توجیه عملیات وبررسی مسیر تردد که پیش از شروع سفر اجباری است» باعث ورود ناخواسته آنها به آب های ایران وحرکت درسواحل غربی جزیره فارسی شد.


این مقام مسئول به سی.ان.ان اذعان داشت، طبق گزارش بازجویی ها ملوانان آمریکایی از موقعیت جزیره فارسی آگاه نبوده اند وبراین تصور بوده اند که به جزیره ای متعلق به عربستان سعودی نزدیک می شوند که تحت محاصره قایق ها تندرو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفتند.


این مقام آگاه تصریح می کند، ملوانان آمریکایی قبل ازاینکه به جزیره فارسی نزدیک شوند یک تماس تلفنی که می بایست طبق جدول زمانی با مرکز فرماندهی برقرار می کردند را انجام نداده اند ومرکز فرماندهی هم به دلایلی متوجه اینکه تجهیزات ردیابی نشانگر حرکت قایق ها به سمت جزیره ایرانی است، نشده است.


این مقام مسئول اظهارداشت پس ازخراب شدن مجدد یکی ازقایق ها درآب های ایران وراه اندازی مجدد قایق، دوقایق تندرو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران آنها را متوقف می کند و پس از لحظاتی با ورود چهار قایق ایرانی دیگر ملوانان آمریکایی با درک اینکه دیگر راهی برای گریز وجود ندارد بدون مقاومت تسلیم شدند.


سی.ان.ان به نقل ازاین مقام آگاه تصریح کرد، گزارش آماده شده به فرماندهان ارشد برای بررسی بیشتر ارسال شده است وملوانان آمریکایی بخاطر اشتباه صورت گرفته ودیگر پرسنل نیروی دریایی آمریکا بخاطرعدم آموزش مناسب ملوانان وعدم توجه درشناسایی به موقع موقعیت قایق ها مسئول مورد مواخده قرار خواهند گرفت.


آزادی سریع ملوانان دستگیر شده پس ازمشخص شدن اشتباه در ورود غیر عمدی به مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت وانعکاس گسترده ای دررسانه های آمریکا داشت.


جان کری وزیر خارجه آمریکا با تماس با محمدجواد ظریف قادربه حل وفصل این حادثه از طریق دیپلماتیک شدند، دربیانیه ای ازایران بخاطر همکاری درحل دیپلماتیک بازداشت ملوانان آمریکایی تشکر کرد وحل وفصل مسالمت آمیز این مساله را گواهی برنقش بارز دیپلماسی در امن وقوی نگه داشتن کشورهای ایران وآمریکا عنوان نمود.

منبع : ایرنا