کمیته اندیشه سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند

    •••••  پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ — ۱۵:۰۵ کد مطلب : 52877/a   

کمیته اندیشه سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران باهمکاری جهاد دانشگاهیی دانشگاه تهران برگزار میکند:

 

جلسه نقد و بررسی کتاب:

                           کتاب تاریخ اندیشه سیاسی غرب

                           ازیونان باستان تا عصر روشنفکری

 

با حضور :


دکتر جهانگیر معینی علمداری

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مترجم کتاب)


دکتر احمد باستانی

(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)


دکتر غدیر نصیری

(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 

زمانیکشنبه 16 اسفند 1394 ساعت 15

مکانسالن مرکز مطالعات عتالی بین المللی واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران