تدارک برخی گروه های سوری برای ترسیم قانون اساسی جدید

    •••••  پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ — ۰۰:۳۹ کد مطلب : 55483/a   

تعدادی از نمایندگان گروه های ملی‌گرا و علمای سوریه با امضای بیانیه ای بر آمادگی خود برای مشارکت در گفت وگوی فراگیر سوری – سوری در ژنو با نظارت سازمان ملل متحد تاکید کردند.


به گزارش تحلیل ایران به نقل از روسیه الیوم، امضا کنندگان این بیانیه که در پایگاه هوایی حمیمیم در حومه لاذقیه جمع شده بودند، متعهد به قبول شرایط بیانیه مشترک روسیه و آمریکا، شدند.


امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به غیرممکن بودن حل و فصل بحران سوریه از طریق نظامی، تاکید کردند که دست‌یابی به راه حل سیاسی مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد امری ضروری است.


آنها خواهان چشم پوشی از منافع شخصی و همبستگی برای نجات این کشور و ملت سوریه شدند و تاکید کردند که جز همکاری همه‌ گروه های ملی گرا در روند صلح سوریه و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق وحدت و آشتی ملی، هیچ راه نجات دیگری وجود ندارد.


نتیجه اصلی این نشست، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان گروه‌های مسلح و گروه های مذهبی و ملی گرایی بود که در سوریه به سر می برند و با توقف خشونت و درگیری موافقت کرده اند.


این گروه قصد دارد به زودی چارچوب نهایی تدوین قانون اساسی جدید را تعیین و برای بررسی عمومی ارائه کند.
/ العالم

تعدادی از نمایندگان گروه های ملی‌گرا و علمای سوریه با امضای بیانیه ای بر آمادگی خود برای مشارکت در گفت وگوی فراگیر سوری – سوری در ژنو با نظارت سازمان ملل متحد تاکید کردند.

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از روسیه الیوم، امضا کنندگان این بیانیه که در پایگاه هوایی حمیمیم در حومه لاذقیه جمع شده بودند، متعهد به قبول شرایط بیانیه مشترک روسیه و آمریکا، شدند.

امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به غیرممکن بودن حل و فصل بحران سوریه از طریق نظامی، تاکید کردند که دست‌یابی به راه حل سیاسی مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد امری ضروری است.

آنها خواهان چشم پوشی از منافع شخصی و همبستگی برای نجات این کشور و ملت سوریه شدند و تاکید کردند که جز همکاری همه‌ گروه های ملی گرا در روند صلح سوریه و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق وحدت و آشتی ملی، هیچ راه نجات دیگری وجود ندارد.

نتیجه اصلی این نشست، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان گروه‌های مسلح و گروه های مذهبی و ملی گرایی بود که در سوریه به سر می برند و با توقف خشونت و درگیری موافقت کرده اند.

این گروه قصد دارد به زودی چارچوب نهایی تدوین قانون اساسی جدید را تعیین و برای بررسی عمومی ارائه کند.

- See more at: http://fa.alalam.ir/news/1797223#sthash.K9SynSHq.dpuf