چرایی اشتباه غرب و وابستگان فکری در تحلیل وقایع سوریه

عیسی گلوردی
    •••••  پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ — ۰۰:۰۰ کد مطلب : 58/a   

در آغاز شعله کشیدن جنگ داخلی در سوریه تحلیلگران و رسانه های غربی عاقبت لیبی را برای سوریه متصور بودند و از یک سو با بزرگنمایی ابعاد بحران در سوریه، ضعف حکومت این کشور در کنترل اوضاع و نامشروع جلوه دادن اقدامات آن و از سوی دیگر با بزرگنمایی پیروزی های جبهه معارضین، نوعی حق نمایی و محتوم بودن سرنوشت نهایی (پیروزی نور بر تاریکی) را برای مخاطبان خود ایجاد کرده بودند. تصویری از صحنه نبرد و عاقبت آن که با گزارش های پی در پی تایید می شد و گوینده و شنونده را به یکسان فریب می داد.

اما اکنون پس از گذشت قریب سه سال از آغاز نبرد و عدم سقوط حکومت سوریه و تثبیت موقعیت آن از یکسو و مشخص شدن چند دستگی و ضعف و رگه های قوی خشونت و افراطی گری در جبهه معارض از سوی دیگر، این سوال مشخص برای سیاستمداران و تحلیلگران غربی بویژه آمریکایی پیش آمده که در کجای کار اشتباه کرده اند. و از مجموع بررسی های صورت گرفته دو اشتباه عمده راهبردی را در ارزیابی های خود شناسایی کرده اند.

اولین اشتباه مربوط به ارزیابی توانمندی حاکمیت سوریه در حفظ انسجام داخلی خود بود. تجربه لیبی بسیاری از تحلیلگران را به این باور رسانده بود که به محض آنکه درگیری ها وارد فاز نظامی شود شکاف قابل توجهی در درون حکومت و ارتش سوریه رخ خواهد داد که زمینه مناسبی برای جذب بخشی از ساختار حکومت در درون جبهه معارض خواهد بود. امری که پس از نزدیک به سه سال نشانه ای از آن وجود ندارد. ساختار قومی و قبیله ای جامعه و در نتیجه ارتش سوریه نیز این تصور را تقویت کرده بود.

دومین اشتباه راهبردی مریوط به ارزیابی شخصیت بشار اسد به عنوان فردی اروپا دیده و تحصیلکرده و ذاتا اصلاح طلب بود که برخلاف پدرش از راهکارهای سخت و دشوار پرهیز کرده و در برابر فشارها راه سازش و تسلیم در پیش خواهد گرفت.

بر پایه همین برآوردهای اشتباه بود که بسیاری از سیاستمداران و مفسرین غربی و البته کسانی که نظرات و تحلیل های خود را از سایت ها و رسانه های غربی اخذ می کنند، بر این باور بودند که دیر یا زود عاقبت لیبی در سوریه تکرار خواهد شد. اما نتیجه نبرد سوریه پس از طی این مدت، نشان از برآورد اشتباه آنها از واقعیت های این کشور است. امری که امروز خود به آن اذعان دارند.

حال به صراحت می توان از توفیق سیاست های رهبری انقلاب و سپاه پاسداران در حمایت به موقع و موثر از حاکمیت سوریه سخن گفت و تردیدهای بسیاری از تحلیل گران چپ و اصلاح طلب و حتی تردیدهای رئیس دولت دهم (در گفتار و رفتار) را پاسخ گفت. تغذیه خبری و فکری از رسانه های غربی بدون توجه به خطاپذیری و غرض ورزی آنها، نتیجه ای جز این ندارد که با دیکتاتور خواندن نظام حاکم سوریه و ایجاد تردید در موقع عمل، راه را برای روی کار آمدن کسانی باز کنیم که ثابت شد تصویری افراطی و بدعت گذارانه از اسلام دارند و نه تنها برای مردم سوریه و مسلمین که برای بشریت خطرناک هستند.