جدول وضعیت آب و هوای استان‌ های کشور

    •••••  دوشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۵ — ۰۸:۳۱ کد مطلب : 61657/a   

 

امروز اكثر استانها به جز سيستان و بلوچستان شاهد آسمان ابري توام با بارندگي خواهند بود كه بارندگيها در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب كشور شدت بيشتري دارد.

به گزارش تحلیل ایران، براساس تحليل آخرين نقشه هاي پيش يابي هواشناسي در روز دوشنبه اكثر استانها به جز سيستان و بلوچستان شاهد آسمان ابري توام با بارندگي خواهند بود. كه بارندگيهاي در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب كشور شدت بيشتري دارد و در برخي نقاط با وزش نسبتا شديد باد همراه خواهد بود، بارندگيها بصورت ضعيفتر در بخشهاي مركز و شمال شرق و جنوب كشور نيز پيش بيني مي شود.

باشگاه خبرنگاران نوشت: شدت بارشها در استانهاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختياري، كردستان،كرمانشاه، لرستان و ارتفاعات خوزستان و ايلام، گيلان و شمال استان هاي قزوين، البرز و تهران خواهد بود و درمناطق مستعد استانهاي مذكور بارش تگرگ و رعدوبرق دوراز انتظار نمي باشد، همچنين درارتفاعات البرز و زاگرس مركزي و مناطق سردسير شمال غرب كشور بارش به صورت برف خواهد بود.

همچنين در اين روز در برخي مناطق جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق و مركز كشورگاهي وزش باد شديد و بصورت محلي با گردوخاك پيش بيني مي شود. فعاليت بارشي اين سامانه در روز سه شنبه بصورت پراكنده محدود به نوار شمالي كشور، دامنه مركزي زاگرس و بخشهايي از جنوب كشور و در روز چهارشنبه سواحل درياي خزر، شمال شرق، شرق و بخشهايي از جنوب و جنوب شرق كشور رگبار پراكنده باران همراه با وزش باد خواهند داشت. روز دوشنبه مناطق شمالي خليج فارس و روز چهارشنبه درياي خزر مواج خواهد بود.

 

 


استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز

بیشینه دما امروز

کمینه دما

امروز

پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا

بیشینه دما

فردا

کمینه دما

فردا

آذربایجان شرقی

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران و احتمال تگرگ در ارتفاعات بارش پراكنده

13

3

نيمه ابري تا ابري و بارش پراكنده گاهي وزش باد

11

3

آذربایجان غربی

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش پراكنده

11

2

نيمه ابري تا ابري و بارش پراكنده گاهي وزش باد

12

2

اردبیل

ابري و بارش باران در ارتفاعات بارش برف گاهي وزش باد

14

3

نيمه ابري تا ابري و بارش پراكنده گاهي وزش باد

11

3

اصفهان

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران گاهي رعدوبرق درپاره اي نقاط وزش بادشديد

23

4

قسمتي ابري درپاره اي نقاط بادوگردوخاك

21

8

البرز

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران واحتمال رعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

18

9

ابري و رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف بتدريج كاهش ابر گاهي وزش بادشديد

13

9

ایلام

نيمه ابري درپاره اي نقاط وزش بادشديد دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش باد

13

7

نيمه ابري و وزش باد

12

4

بوشهر

نيمه ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد و دريا مواج

29

22

نيمه ابري تا ابري در شهرهاي جنوبي رگبارورعدوبرق گاهي وزش بادشديد

25

21

تهران

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران واحتمال رعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

18

10

ابري و رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف بتدريج كاهش ابر گاهي وزش بادشديد

16

12

چهارمحال بختیاری

ابري همراه با رگبارورعدوبرق با احتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف و وزش باد

16

3

ابري و رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف دربعدازظهر كاهش ابر

14

5

خراسان جنوبی

يمه ابري و وزش باد اوايل شب ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد

26

13

قسمتي ابري گاهي وزش بادشديد

28

13

خراسان رضوی

نيمه ابري و وزش باد در شهرهاي شمالي بارش باران گاهي رعدوبرق و وزش بادشديد در اواخروقت رگبارورعدوبرق

23

15

نيمه ابري درپاره اي نقاط افزايش ابر و رگبارورعدوبرق يا وزش بادشديد

27

11

خراسان شمالی

ابري و مه صبحگاهي در بعضي ساعات بارش باران گاهي رعدوبرق و وزش باد

17

10

ابري در بعضي ساعات رگبارورعدوبرق و وزش باد

19

9

خوزستان

ابري در بعضي ساعات رگبارورعدوبرق درپاره اي نقاط وزش بادشديد و دريا مواج

14

3

نيمه ابري در شهرهاي شمالي رگبارورعدوبرق گاهي وزش بادشديد بتدريج كاهش ابر

11

3

زنجان

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

14

3

نيمه ابري و وزش باد

11

3

سمنان

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران گاهي رعدوبرق و وزش باد

22

11

ابري در شهرهاي جنوبي وزش بادشديد واحتمال بادوگردوخاك در شهرهاي شمالي رگبارورعدوبرق در ارتفاعات بارش برف

21

13

سیستان و بلوچستان

كمي ابري گاهي افزايش ابر درپاره اي نقاط بادوگردوخاك

27

16

قسمتي ابري درپاره اي نقاط بادوگردوخاك واحتمال بارش پراكنده

29

16

فارس

نيمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد

23

8

نيمه ابري گاهي وزش باد در شهرهاي جنوبي رگبارورعدوبرق

22

11

قزوین

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

16

6

نيمه ابري و بارش پراكنده بتدريج كاهش ابر گاهي وزش بادشديد

15

6

قم

نيمه ابري بتدريج افزايش ابر و بارش باران گاهي رعدوبرق و وزش باد

21

9

نيمه ابري و بارش پراكنده بتدريج كاهش ابر گاهي وزش بادشديد

22

11

کردستان

ابري در بعضي ساعات بارش باران در ارتفاعات بارش برف واحتمال تگرگ در شهرهاي غربي وزش بادشديد

13

6

نيمه ابري و وزش باد

11

2

کرمان

قسمتي ابري دربعدازظهر افزايش ابر و بارش پراكنده درپاره اي نقاط بادوگردوخاك

27

11

نيمه ابري در شهرهاي جنوبي ابري گاهي رگبارورعدوبرق يا بادوگردوخاك

27

10

کرمانشاه

ابري دربعدازظهر رگبارورعدوبرق گاهي وزش بادشديد با احتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف

14

6

نيمه ابري و وزش باد

14

4

کهکیلویه و بویراحمد

ابري همراه با رگبارورعدوبرق با احتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف و وزش باد

18

6

نيمه ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف بتدريج كاهش ابر

16

8

گلستان

ابري و بارش باران گاهي رعدوبرق و مه صبحگاهي دربعدازظهر كاهش ابر

18

11

ابري در بعضي ساعات رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

18

9

گیلان

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

16

9

ابري درپاره اي نقاط مه صبحگاهي و بارش پراكنده گاهي وزش باد

15

10

لرستان

ابري اواسط روز بارش باران گاهي رعدوبرق با احتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف

17

8

نيمه ابري و وزش باد

15

8

مازندران

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر بارش پراكنده و وزش باد در ارتفاعات بارش برف

16

11

ابري و بارش باران گاهي وزش باد در ارتفاعات بارش برف دربعدازظهر كاهش ابر

17

10

مرکزی

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران گاهي رعدوبرق و وزش باد

13

2

نيمه ابري و بارش پراكنده بتدريج كاهش ابر گاهي وزش بادشديد

10

3

هرمزگان

نيمه ابري و وزش باد دربعدازظهر افزايش ابر و بارش پراكنده و وزش باد

29

19

نيمه ابري تا ابري درپاره اي نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد

30

21

همدان

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران گاهي رعدوبرق و وزش باد

13

4

نيمه ابري و وزش باد

11

2

یزد

نيمه ابري بتدريج ابري دربعدازظهر بارش باران گاهي رعدوبرق درپاره اي نقاط وزش بادشديد

29

16

قسمتي ابري درپاره اي نقاط بادوگردوخاك

31

17