نام ۵۷۳ ایرانی در «سوئیس لیکس»

    •••••  شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ — ۲۱:۵۰ کد مطلب : 620/a   

ماجرای معروف به «سوئیس لیکس» که توسط روزنامه‌های بزرگ دنیا فاش شد، شخصیت‌های سر‌شناس و نا‌شناس فراوانی را در سراسر دنیا به درد ‌سر انداخته است. در این میان بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در فهرست اسامی موجود نام ۵٧٣ ایرانی دیده می‌شود.
این ماجرا از فرار مالیاتی بیش از ١٠٠هزار نفر از صاحبان سرمایه‌های بزرگ در جهان پرده بر‌می‌دارد که به کمک شعبه سوئیسی بانک «اچ.اس.بی.سی»، بیش از ١٨٠ میلیارد یورو را ‌پنهانی در حساب‌های سری سپرده‌اند. نام ۵٧٣ تن از کسانی که هویت آنان به ایران پیوند می‌خورد، با گشودن ١١٣٢ حساب بانکی در شعبه سوئیسی بانک‌ «اچ.اس.بی.سی»، در این فهرست قرار دارد. به گفته رادیو فرانسه، مجموع سپرده‌های حساب‌هایی که به این ترتیب با ایران پیوند دارد به یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار بالغ می‌شود. ثروتمند‌ترین مشتری ایرانی این بانک ٢۵۴ میلیون و ٧٠٠ هزار دلار در حساب خود دارد.

منبع : روزنامه ایران