باج دادن به شغال

عیسی گلوردی
    •••••  جمعه ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰ کد مطلب : 65/a   

چندی پیش در بازدید از یکی از روستاهای کشور به پدیده جالبی برخوردم. روستائیان برای در امان نگه داشتن مرغدانی ها و تاک های انگورشان از دست شغال ها، برای آنها در آن حوالی غذا می گذارند تا در صورت گرسنگی آن را بخورند و خودشان و آنها را به زحمت نیندازند. روستائیان این روستا به جای مقابله با شغال ها (که در همه جا مرسوم است) استراتژی باج دادن به شغال و ارضاء آن را در پیش گرفته اند و به مرور زمان آنها و شغال ها به این نحوه تعامل عادت کرده اند.

امروز به نظر می رسد این استراتژی با نام ها و عناوین جذاب و پر طمطراق در صحنه سیاست داخلی و خارجی رونق یافته و نوعی مصالحه گری در رفتار سیاستمداران جدید به چشم می خورد که البته به دور از هرگونه داوری اخلاقی مزایا و معایب خودش را دارد. این نحوه تعامل در عین اینکه انجام هر کار شاقی را غیر ممکن می کند اما احتمال شکست و سقوط را نیز بسیار کاهش می دهد. البته مرز درست و غلط کم رنگ می شود و در کفه ترازوی سیاست بنا به مصالح برابری می کنند.